ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο ευέλικτη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

Πιο ευέλικτη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

Με απλούστερες διαδικασίες σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι χθες και με διευρυμένες δυνατότητες που επεκτείνονται και στη διαχείριση ακινήτων, θα αδειοδοτηθούν και θα λειτουργούν εφεξής οι δέκα εταιρείες που βρίσκονται στον προθάλαμο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναμένοντας την έγκριση για τη δραστηριοποίησή τους στον τομέα των «κόκκινων» δανείων.

Χθες η εποπτική αρχή κατ’ εφαρμογήν του νόμου που ψηφίστηκε μετά την πρόσφατη συμφωνία με τους θεσμούς, δημοσίευσε τη νέα πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βάσει της οποίας θα αδειοδοτηθούν οι εταιρείες που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ πιο χαλαρό θα είναι το εποπτικό πλαίσιο για τις τέσσερις εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή την Cepal (σύμπραξη της Alpha Bank και της Centerbridge), την FPS (θυγατρική της Eurobank), τη «Θεά Αρτεμις» (θυγατρική της Τράπεζας Αττικής) και την Pillarstone (σύμπραξη των Alpha Bank, Eurobank και Pillarstone). Ενδιαφέρον για την απόκτηση άδειας έχουν εκδηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες δέκα περίπου εταιρείες και παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές έχουν υποβάλει αίτηση από το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και έχουν μεσολαβήσει τόσοι μήνες, δεν έχουν αδειοδοτηθεί ακόμη. Μεταξύ αυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι μεγάλοι διαχειριστές όπως η Alvarez Marsal, η Centerbridge, η Kaican, η B2Holding, αλλά και αρκετά ελληνικά σχήματα.

Ο τομέας της διαχείρισης ακινήτων, δηλαδή η εκμίσθωση, η συντήρηση ή ακόμη και η πώλησή τους για λογαριασμό των τραπεζών, αποτελεί κρίσιμο τομέα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων. Οι τράπεζες συνδέουν ευθέως πλέον την αντιμετώπιση του προβλήματος των επισφαλών δανείων με μια αποτελεσματική αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας και τις εταιρείες διαχείρισης. Παραπέμπουν σε πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην Κύπρο, όπως είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for asset swaps), μια πρακτική που σε συνδυασμό με φορολογικά και άλλα κίνητρα αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω και της αναβίωσης της αγοράς ακινήτων. Να σημειωθεί ότι εκτός από τα ακίνητα που έχουν ήδη στην κατοχή τους, οι τράπεζες έχουν εντοπίσει και 10.000 ακίνητα «φιλέτα», τα οποία αναμένεται να αγοράσουν μέσα από τις διαδικασίες των πλειστηριασμών που ενεργοποιούνται έπειτα από μακρά περίοδο απραξίας.

Το νέο καθεστώς αδειοδότησης θα είναι επίσης πιο απλό σε σχέση με το προηγούμενο σε ό,τι αφορά κυρίως τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων και τήρησης διαδικασιών. Το μέχρι σήμερα πλαίσιο, με βάση και την έκθεση που είχε συντάξει ο ανεξάρτητος σύμβουλος Octane Management Consultants, που είχε προσλάβει η ΤτΕ, ήταν το πιο δυσλειτουργικό στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν ήταν αντίστοιχες με αυτές των τραπεζών. Με δεδομένο ότι η ανάθεση δραστηριοτήτων, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, σε εξωτερικούς συμβούλους είναι συνήθης πρακτική γι’ αυτές τις εταιρείες, το νέο κανονιστικό πλαίσιο αποσυνδέει τις υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης από όσα προβλέπονται στο «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», ενώ απλοποιούνται τα σχετικά ερωτηματολόγια που πρέπει να συμπληρώνονται από τους αιτούντες.