ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η γραφειοκρατία διώχνει νέες επενδύσεις σε μαρίνες

Η γραφειοκρατία διώχνει νέες επενδύσεις σε μαρίνες

Η γραφειοκρατία ακυρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία μαρινών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ανταγωνιστικοί προορισμοί με νέες υποδομές να διευρύνουν τα μερίδιά τους στην πίτα της προσοδοφόρας αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης Μαρινών Ελλάδος, Σταύρο Κατσικάδη, αποτελεί άμεση προτεραιότητα να ανανεωθεί το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων με γενναίες μεταρρυθμίσεις στη σχετική νομοθεσία, διαμορφώνοντας ένα δίκαιο και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον με λιγότερη περιττή γραφειοκρατία ώστε να προσελκύσει επενδυτές στις μαρίνες και όχι να τους απωθεί. Για παράδειγμα, αναφέρει, χρειάζονται τουλάχιστον 5 χρόνια για τη δημιουργία μιας μαρίνας και αυτό με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων των έργων, εγκρίσεις από την αρχαιολογία, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κ.ά. Αλλά και μετά τη δημιουργία της μαρίνας, τονίζει, ότι υπάρχουν δεκάδες προβλήματα που δυσκολεύουν την αδειοδότηση λειτουργίας και εκμετάλλευσης όχι με υπαιτιότητα του επενδυτή ή φορέα διαχείρισης. Κατά τον κ. Κατσικάδη, νομοθετικά κενά ή αδιευκρίνιστες παράμετροι και κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν για χρόνια και αφορούν σε σοβαρά λειτουργικά θέματα των τουριστικών λιμένων, όπως εγκαταλελειμμένα σκάφη, ναυάγια, εκμετάλλευση υπαίθριων χώρων, καθιστούν ασύμφορη την αξιοποίηση της μαρίνας και αυξάνουν το ρίσκο για τον επενδυτή.

Από την πλευρά τους, τα σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα χρεώνονται με τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις μαρίνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελληνικές μαρίνες να καθίστανται ακριβότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της Τουρκίας, όπου ο συντελεστής ΦΠΑ είναι μηδενικός. Ο πρόεδρος της Ενωσης θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει χάσει έδαφος στον στίβο της ανταγωνιστικότητας λόγω αδράνειας και αδυναμίας προσαρμογής στις σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού και λόγω των στοχευμένων και επιτυχημένων στρατηγικών ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην Τουρκία και στην Κροατία.