ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 120 ευρώ έχει μειωθεί το μέγιστο ΕΚΑΣ που μπορεί να λάβει πλέον συνταξιούχος

Στα 120 ευρώ έχει μειωθεί το μέγιστο ΕΚΑΣ που μπορεί να λάβει πλέον συνταξιούχος

Η δραματική περικοπή του ΕΚΑΣ, ώστε να μην περιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων αλλά να μειωθεί κατά 50% η δαπάνη, φωτογραφίζεται μέσα από τα στοιχεία του συστήματος Ηλιος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2017. Στην πράξη, διαπιστώνεται ότι από τον Ιανουάριο και μετά κανένας συνταξιούχος δεν λαμβάνει πάνω από 120 ευρώ ΕΚΑΣ ως πρόσθετη ενίσχυση. Ακριβέστερα, από τους 235.866 δικαιούχους του ΕΚΑΣ τον Φεβρουάριο, μόλις 1.188 λαμβάνουν έως 30 ευρώ τον μήνα βοήθημα. Υπάρχουν άλλοι 9.923 που εισπράττουν από 31 έως 60 ευρώ τον μήνα, από 60 έως 90 ευρώ λαμβάνουν 35.112 και η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή 189.643, εισπράττουν από 90 έως 120 ευρώ τον μήνα. Σημειώνεται, ότι μόλις τον Δεκέμβριο του 2016, το ΕΚΑΣ λάμβαναν 230.730, από τους οποίους οι 186.245 εισέπρατταν από 210 έως 240 ευρώ τον μήνα, δηλαδή τα διπλάσια σε σχέση με δύο μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 2017.

Βάσει των στοιχείων, τον Ιανουάριο του 2017 πληρώθηκαν 4.549.669 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.888.883 ήταν κύριες, οι 1.251.219 επικουρικές και 409.567 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη ανήλθε σε 2.340.789.913,77 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.627.697 άτομα και το μέσο εισόδημα από συντάξεις ανήλθε σε 890,81 ευρώ. Τον Φεβρουάριο πληρώθηκαν 4.541.159 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.882.047 ήταν κύριες, οι 1.249.926 επικουρικές και 409.186 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη των Ταμείων ανήλθε σε 2.338.365.380,40 ευρώ. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.621.101 άτομα και το μέσο εισόδημα από συντάξεις ανήλθε σε 892,13 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη ανήλθε σε 723,27 ευρώ, η μέση επικουρική 171,06 ευρώ και τα μερίσματα κατά μέσον όρο κυμάνθηκαν στα 97,87 ευρώ, ήτοι παρέμειναν σταθερά σε σχέση με τον Δεκέμβριο το 2016.

Από τα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι περίπου 1.180.107 άτομα λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56 και 65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης, καθώς για την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 56 και 60 το μέσο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται σε 1.075,11 ευρώ, ενώ για την αμέσως επόμενη ομάδα (61-65 ετών) το μέσο εισόδημα ανέρχεται σε 1.132,63 ευρώ. Επίσης, παρατηρείται ότι το 28% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 37% μεταξύ 51 και 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.