ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια είναι τα αποδεικτικά που μειώνουν τον φόρο που πληρώνετε

Ποια είναι τα αποδεικτικά που μειώνουν τον φόρο που πληρώνετε

Μόλις το 25% των φορολογικών δηλώσεων έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής και ενώ υπολείπονται 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι φορολογούμενοι για μία ακόμη χρονιά δείχνουν απρόθυμοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, συνεπεία των δραστικών περικοπών των εισοδημάτων τους και αφήνουν για τις τελευταίες ημέρες τη συμπλήρωση της δήλωσης, καθώς τα εκκαθαριστικά φέτος θα είναι «τσουχτερά».

Ταυτόχρονα, οι φοροτεχνικοί ζητούν με τη σειρά τους την παράταση της διαδικασίας (μέχρι τις 26 Ιουλίου), καθώς έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι φοροτεχνικοί επισημάνουν ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στους κωδικούς 021 και 037 που αφορούν την εκκαθάριση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και άλλα θέματα ενημέρωσης στοιχείων του Ε1.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 1.566.284 και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να υποβληθούν ακόμα 5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις. Από αυτές που έχουν υποβληθεί, οι 548.169 είναι χρεωστικές με τον μέσο φόρο να ανέρχεται στα 765 ευρώ, οι 257.169 είναι πιστωτικές και οι 760.946 μηδενικές, οι οποίες και αποτελούν το 48,58% των υποβληθέντων δηλώσεων.

Πάντως, ακόμα και στην περίπτωση που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφασίσει την παράταση των προθεσμιών, η πρώτη δόση θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου (όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια) και οι υπόλοιπες δύο στα τέλη Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 2,5 εκατ. φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο και όπως φαίνεται θα είναι υψηλότερος από τον φόρο που πλήρωσαν πέρυσι. Και αυτό, καθώς έχουν μειωθεί το αφορολόγητο όριο αλλά και η κλίμακα του υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογούμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ό,τι αποδεικτικά έχουν προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τον φόρο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύνολο των ιατρικών αποδείξεων ακόμα και τις αποδείξεις δωρεών.

Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις, μεταξύ άλλων, για τις ιατρικές δαπάνες, για το πώς φορολογούνται τα εισοδήματα του εξωτερικού αλλά και τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν.

– Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες;

• Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.
• Εξοδα νοσηλείας.
• Εξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης.
• Εξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/τριας.
• Εξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που εδρεύουν στην Ελλάδα.
• Εξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά μέλη.
• Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία.
• Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή.

– Πώς αποδεικνύεται ότι ένα ακίνητο παρέμεινε κενό;

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.) από το οποία να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.

– Μπορούν να εκχωρηθούν τα ανείσπρακτα μισθώματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016;

Οχι, η δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας έχει καταργηθεί. Μπορούν όμως να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μη φορολογηθούν κατά το φορολογικό έτος 2016, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια ΔΟΥ και πριν από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών που έχουν ασκηθεί και που, κατά περίπτωση, υπάρχουν.

Πώς φορολογούνται εισοδήματα από το εξωτερικό

– Πώς φορολογούνται εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή;

Πρωτίστως, πρέπει να εξετάζεται τι προβλέπουν οι διατάξεις της οικείας σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που τυχόν ισχύει μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους και της Ελλάδος. Εάν δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης στο αλλοδαπό κράτος ή εάν δεν υφίσταται σύμβαση, τότε το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή φορολογείται στην Ελλάδα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει (μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου). Για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του φορολογουμένου, όσον αφορά το εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή γι’ αυτό το εισόδημα. Η μείωση του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι σε όλα τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, ανεξάρτητα αν με το αλλοδαπό κράτος υφίσταται σύμβαση ή όχι, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εκτός αν προβλέπεται ρητή απαλλαγή από την εισφορά αυτή.

– Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2016;

Με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

– Ισχύουν οι δωρεές χρηματικών ποσών για την κάλυψη συνολικής ετήσιας δαπάνης;

Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.