ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμεση μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS

Αμεση μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS

Τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων μέσω της online διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS δίνουν οι τράπεζες, απλοποιώντας τις διαδικασίες για τη μεταφορά πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν διατηρεί λογαριασμό στην ίδια τράπεζα με τον πληρωτή. Οπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, με την πρώτη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές –φυσικά πρόσωπα– μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου (24Χ7), με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Δικαιούχοι των χρηματικών ποσών μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή πληρωτών και δικαιούχων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ (εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας). Στη συγκεκριμένη υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank. Με τη δεύτερη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές –φυσικά ή νομικά πρόσωπα– μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 12.500 ευρώ ανά εντολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08.00 έως τις 16.30, με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του το αργότερο σε δέκα (10) λεπτά. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία συμμετέχουν οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και ATTICA.