ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένει μέχρι να καταργηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση μηχανικών στον ΕΦΚΑ

Παραμένει μέχρι να καταργηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση μηχανικών στον ΕΦΚΑ

Την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων ανεξαιρέτως των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ακόμη κι αν είναι άνεργοι ή ασφαλίζονται για άλλη, άσχετη με το επάγγελμα του μηχανικού δραστηριότητα προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται για την «ασφάλιση της ιδιότητας» του μηχανικού που ίσχυε και πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου για το σύνολο των μελών του ΤΕΕ, όμως η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβλέπει τη συνέχιση μιας κατάστασης που έχει φέρει χιλιάδες μηχανικούς στα πρόθυρα της απόγνωσης, ενώ παράλληλα προαναγγέλλει την… κατάργησή της.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι επίκειται νομοθετική παρέμβαση που θα καταργεί την υποχρεωτική ασφάλιση της ιδιότητας του μηχανικού. Μέχρι όμως να αλλάξει ο νόμος, η εγκύκλιος καθορίζει τις πληρωμές εισφορών ως εξής:

• Μέλη του ΤΕΕ που παρέχουν μόνο μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού. Οι μηνιαίες αποδοχές για πλήρη απασχόληση, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, δεν μπορεί να υπολείπονται των 586,08 ευρώ ή των 510,95 ευρώ (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών αντίστοιχα).

• Μέλη του ΤΕΕ που ασκούν μόνο μη μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλουν εισφορές αυτοαπασχολουμένου, ενώ το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα δεν μπορεί να υπολείπεται των 586,08 ευρώ ή των 410,26 ευρώ (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών για τους άνω 5ετίας ή του 70% αυτού για τους κάτω 5ετίας αντίστοιχα).

• Μέλη του ΤΕΕ που δεν ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα (είτε ως μισθωτοί είτε ως μη μισθωτοί), καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εισφορές θα υπολογιστούν επί μηνιαίου εισοδήματος της τάξης των 586,08 ή των 410,26 ευρώ ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου.

• Μέλη του ΤΕΕ που παρέχουν ταυτόχρονα μισθωτή και μη μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλουν εισφορές με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου για την παράλληλη απασχόληση.

• Μέλη του ΤΕΕ που έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα, και παρέχουν μισθωτή ή μη μισθωτή εργασία (ασκούν εμπορική δραστηριότητα), καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις της παράλληλης απασχόλησης, καθώς διατηρούν την ιδιότητα του μηχανικού.