ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με επενδύσεις 268 δισ. η Ελλάδα θα ανέκαμπτε γρήγορα, εκτιμά η PwC

Με επενδύσεις 268 δισ. η Ελλάδα θα ανέκαμπτε γρήγορα, εκτιμά η PwC

Επενδύσεις ύψους περίπου 268 δισ. ευρώ θα χρειαστεί η Ελλάδα κατά την περίοδο 2017 – 2022, προκειμένου να επιτύχει ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, η ικανοποίηση αυτών των επενδυτικών αναγκών δεν είναι ορατή, με βάση τις προβλεπόμενες ροές χρηματοδότησης, υποστηρίζει σε μελέτη της η PriceWaterhouse Coopers. Κατά τη μελέτη, το πιθανό σενάριο είναι να περάσει η χώρα απ’ την ύφεση σε μια αναιμική ανάκαμψη λόγω επενδυτικής πενίας. «Η Ελλάδα», σημειώνει, «έχει μπει σ’ έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και πιστωτικής ανεπάρκειας που έχει υπονομεύσει πλήρως την ανταγωνιστικότητα. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η επερχόμενη ανάκαμψη θα υποφέρει από την έλλειψη χρηματοδότησης».

Η PwC επικαλείται μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία υπήρξαν περιπτώσεις χωρών που ανέκαμψαν, έπειτα από μια περίοδο ύφεσης, χωρίς πιστώσεις.
Ομως, σημειώνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάκαμψη είναι συνήθως περίπου 40% πιο αδύναμη από μια χρηματοδοτούμενη ανάπτυξη.

Υπάρχουν δομικές δυσκολίες για την πραγματοποίηση συστηματικά μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα, σημειώνεται. Αυτές συνοψίζονται στις χαμηλές αποδόσεις των επιχειρήσεων, στην ανύπαρκτη πιστωτική επέκταση, στις χαμηλές αποταμιεύσεις, στη συρρίκνωση της «μαλακής» χρηματοδότησης, που προέρχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη διεύρυνση των μη χρηματοδοτούμενων δανείων.

Ετσι, η PwC υποστηρίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί συστηματικά ένα νέο πλέγμα πολιτικών σε οκτώ άξονες:

1. Βελτίωση εμπιστοσύνης στην πολιτική διαδικασία και τους θεσμούς.
2. Ενεργή διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.
3. Επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές.
4. Αναβίωση της αγοράς κατοικίας.
5. Αλλαγή της αρχιτεκτονικής του τραπεζικού συστήματος.
6. κινητοποίηση θεσμικών ιδίων κεφαλαίων για τις ΜΜΕ
7. Αύξηση της «μαλακής» χρηματοδότησης.
8. Σταθεροποίηση φορολογικού συστήματος.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης, ο κ. Μάριος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της PwC Ελλάδας, σημείωσε:

«Η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους έχει οδηγήσει εκτός εικόνας την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη. Τα σημερινά χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η χώρα δεν διευκολύνουν την κινητοποίηση ελληνικών ή ξένων κεφαλαίων. Αν δεν διαμορφωθεί ένα νέο πλέγμα πολιτικών απόλυτα εστιασμένων στις επενδύσεις, η ανάκαμψη θα παραμείνει αναιμική».