ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενας στους δέκα Ελληνες εργάζεται πλέον στον τουριστικό κλάδο

Ενας στους δέκα Ελληνες εργάζεται πλέον στον τουριστικό κλάδο

H συνεισφορά του τουρισμού στην απασχόληση είναι υψηλή και σταθερά αυξανόμενη τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ κατανέμεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, περιλαμβανομένων και των λιγότερο τουριστικών όπως αποδεικνύει σχετική μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην τελευταία 30ετία η απασχόληση στον τουρισμό αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,8%. Η αυξητική τάση εντάθηκε από το 2014 και μετά, όταν και ολοκληρώθηκε η μεταστροφή του τουρισμού σε έναν κατεξοχήν εξωστρεφή διεθνώς ανταγωνιστικό τομέα. Κατά τη διάρκεια του 2016 η απασχόληση στον τουρισμό έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο (341,2 χιλ.) από την αρχή της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού, υπερβαίνοντας το προηγούμενο υψηλό σημείο του 2008 (322 χιλ.). Η αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό μετά το 2013 (31,6%) υπερβαίνει την αύξηση των εσόδων (10,5%) και προσεγγίζει αυτή των αφίξεων (39,1%). Επιπλέον, η αύξηση της μερικής απασχόλησης στον τουρισμό μετά την ανάκαμψή του το 2013 ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας δεν είναι εις βάρος αλλά επιπρόσθετη της πλήρους απασχόλησης, η οποία καταγράφει, επίσης, ανοδική τάση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων και της παράλληλης μείωσης της απασχόλησης στους υπόλοιπους τομείς, η συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση ανέβηκε από 3,9% το 1983 σε 9,3% το 2016.

Το 3ο τρίμηνο του 2016 η απασχόληση στον τουρισμό αντιπροσώπευε το 10,2% της συνολικής απασχόλησης κατέχοντας την 3η θέση μετά το εμπόριο (17,8%) και τον πρωτογενή τομέα (12,2%), αλλά μπροστά από τη μεταποίηση (9,5%) και τον δημόσιο τομέα (8,9%). Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2009, οι Περιφέρειες καταγράφουν μείωση στο σύνολο των απασχολουμένων τους.

Ομως, η μείωση της απασχόλησης στις 3 κατ’ εξοχήν νησιωτικές τουριστικές περιοχές (Ιόνιο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) είναι σημαντικά μικρότερη, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία που περιλαμβάνει τις τουριστικές περιοχές Χαλκιδικής και Πιερίας η μείωση οφείλεται εξ ολοκλήρου σε άλλους κλάδους και όχι στον τουρισμό. Επίσης, το 2016 στις 3 νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας που υποδέχονται τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών (Κρήτη, Ιόνιο, Ν. Αιγαίο) ο τουρισμός συμβάλλει πολύ σημαντικά στην απασχόληση (15,9%, 23% και 23,2% αντίστοιχα). Στην αιχμή της σεζόν είναι περαιτέρω αυξημένη, καθώς στην Κρήτη φθάνει στο 28,5%, στο Νότιο Αιγαίο στο 27,5% και στα Ιόνια νησιά στο 29,8%.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της μελέτης, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι από την αρχή της κρίσης ο τουρισμός έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, έχει συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα για κοινωνικές ομάδες μειωμένης απασχόλησης όπως οι γυναίκες και οι νέοι και συνεχίζει να στηρίζει τα τοπικά οικογενειακά εισοδήματα.