ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώλειες 70 εκατ. ευρώ για τους προμηθευτές της «Μαρινόπουλος»

15s21marinopoulos

Σε 70 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες των βιομηχανιών τροφίμων από το γεγονός ότι απέδωσαν στο κράτος ΦΠΑ για το 100% της αξίας προϊόντων που πούλησαν στη «Μαρινόπουλος», πριν αυτή πτωχεύσει, αλλά εισέπραξαν από τη νέα εταιρεία μόνο το 50% αυτής, καθώς η συμφωνία εξυγίανσης προέβλεπε «κούρεμα» των απαιτήσεών τους κατά 50%.

Αν και η κυβέρνηση είχε κατά καιρούς αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση τούτο δεν έχει συμβεί ακόμη. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)  κ. Ευάγγελος Καλούσης στη διάρκεια δημοσιογραφικής συνάντησης. Ο ίδιος τόνισε ότι ο ΣΕΒΤ έχει θέσει επανειλημμένως το ζήτημα στους αρμόδιους υπουργούς, χωρίς ωστόσο, να έχει υπάρξει λύση έως τώρα. Οι βιομηχανίες τροφίμων ζητούν είτε να τους επιστραφεί το ποσό είτε να γίνει συμψηφισμός με  υποχρεώσεις τους προς την εφορία.

Το έτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες τροφίμων συνέπεια της υπόθεσης «Μαρινόπουλου» είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί το πώς θα απεικονισθούν λογιστικά, έτσι ώστε να μην έχουν συνέπειες, οι απώλειες που είχαν από τη διαγραφή κατά 50% των απαιτήσεών τους.

Στα δύο παραπάνω κρίσιμα ζητήματα θα πρέπει, βεβαίως, να προστεθεί η αρνητική επίδραση που είχε η κατάρρευση της «Μαρινόπουλος» και εν συνεχεία το «κούρεμα» κατά 50% των οφειλών του προς τις επιχειρήσεις-προμηθευτές του. Όπως επεσήμανε ο κ. Καλούσης αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν όλες να τα υπερβούν.