ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σχέδιο για τη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα

to-schedio-gia-ti-nea-anaptyxiaki-trapeza-2196167

Η μορφή και η δομή της Αναπτυξιακής Τράπεζας συζητήθηκαν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), που συνεδρίασε τη Δευτέρα με αυτό το θέμα, επαναφέροντας τη συζήτηση που είχε γίνει ήδη από το 2015 χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός. Αιτία για την επαναφορά της συζήτησης αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά στην προοπτική δημιουργίας Αναπτυξιακής Τράπεζας με τη στήριξη των θεσμών.

Στη σύσκεψη του ΚΥΣΟΙΠ αποφασίστηκε τον βασικό σχεδιασμό να έχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο και θα εισηγηθεί στο Συμβούλιο μια συνολική πρόταση για τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας της Αναπτυξιακής. Ο ρόλος της τράπεζας θα είναι να λειτουργεί ως:

• Μηχανισμός συνεργασίας με διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς και

• Φορέας σχεδιασμού, συντονισμού, προτεραιοποίησης έργων και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Οπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν θα είναι ανταγωνιστική προς το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα και θα αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός πεδίου συνεργασίας.

Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, για έναν φορέα κατά το πρότυπο οργανισμών όπως το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο –βραχίονα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων– που θα συντονίζει όλους τους υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και επιπλέον θα κάνει και απευθείας χρηματοδοτήσεις με τη συμμετοχή και των συστημικών ή των συνεταιριστικών τραπεζών. Ο σχεδιασμός, ο οποίος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, προβλέπει και τη συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που ούτως ή άλλως χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το σχέδιο της Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτέλεσε βασική επωδό της κυβέρνησης το 2015 και είχε απορριφθεί από τους θεσμούς με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει χώρος αλλά ούτε και κεφάλαια για τη σύσταση ενός φορέα που θα λειτουργούσε με τα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου οργανισμού με αμφίβολα αποτελέσματα. Εκτοτε το σχέδιο είχε εγκαταλειφθεί, αλλά επανήλθε στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους θεσμούς με αφορμή τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ενα από τα βασικά προβλήματα, άλλωστε, που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στην προσπάθεια διοχέτευσης ρευστότητας στην οικονομία, είναι η απουσία συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών φορέων για την αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, το πακέτο Γιούνκερ, αλλά και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης κ.ά.