ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις από ΤτΕ στις τράπεζες για τη μείωση «κόκκινων» δανείων

s21_daneia_2106

Μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πρόοδο στο κρίσιμο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων ζητεί από τις διοικήσεις των τραπεζών η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς η εικόνα του πρώτου τριμήνου δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΤτΕ σε σειρά επαφών που είχε με τις τράπεζες υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου στην κατεύθυνση μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και και μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων –που περιλαμβάνουν και δάνεια σε ρύθμιση (NPEs)– δεν ήταν ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προχώρησαν σε υψηλές διαγραφές. Σημειώνεται ότι οι διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν στο α΄ τρίμηνο αντιστοιχούν στο 60% των διαγραφών που θα πραγματοποιηθούν το 2017.

Επιπλέον, στο ξεκίνημα του 2017 χάθηκε το «μαξιλάρι» που είχε δημιουργηθεί στο τέλος του 2016 από τις καλές επιδόσεις στη μείωση των «κόκκινων» δανείων που πέτυχαν κατά το β΄ εξάμηνο της περυσινής χρονιάς. Ετσι η ΤτΕ ζητεί επιτάχυνση και αποφασιστικότερες κινήσεις στα δύσκολα μέτωπα: επιτυχείς ρυθμίσεις (δηλαδή «θεραπεία» προβληματικών δανείων και την επιστροφή τους σε κανονικότητα), εισπράξεις από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και πωλήσεις προβληματικών δανείων σε τρίτους. Σύμφωνα με τα σχέδια περίπου το 36% της μείωσης θα προέλθει από διαγραφές, ενώ το υπόλοιπο 64% θα προέλθει από «θεραπεία» δανείων, ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και πωλήσεις «κόκκινων» δανείων σε τρίτους.

Στελέχη τραπεζών αναγνωρίζουν ότι η εικόνα του πρώτου τριμήνου δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και την αποδίδουν στην αβεβαιότητα που επικράτησε για την αξιολόγηση και τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική έκθεση της ΤτΕ, κατά το α΄ τρίμηνο οι τράπεζες «έπιασαν» τον στόχο μείωσης των NPEs (στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν στα 103,9 δισ. ευρώ έναντι στόχου 105,2 δισ. ευρώ), ενώ απέτυχαν στα NPLs (διαμορφώθηκαν στα 75,2 δισ. ευρώ έναντι στόχου 74,7 δισ. ευρώ). Με εξαίρεση τα υπόλοιπα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, όπου οι τράπεζες ξεπέρασαν τον στόχο μείωσης των NPLs κατά 100 εκατ. ευρώ, βρέθηκαν εκτός στόχων τόσο στα στεγαστικά δάνεια (-400 εκατ.) όσο και τα επιχειρηματικά (-100 εκατ.). Αλλά και στα NPEs η θετική επίδοση οφείλεται αποκλειστικά στα επιχειρηματικά δάνεια: αστόχησαν τόσο στα στεγαστικά (απόκλιση 400 εκατ.) όσο και στα καταναλωτικά (αστοχία 100 εκατ.).

Οι πιέσεις για την επίτευξη των στόχων θα ενταθούν από το φθινόπωρο, καθώς η ΤτΕ θεωρεί εξαιρετικής κρισιμότητας την επίτευξη των στόχων του 2017 ενόψει του stress test που θα πραγματοποιηθεί το 2018 από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι διοικήσεις, στις εποπτικές αρχές πρέπει μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς τα NPEs να μειωθούν στα 98,2 δισ. ευρώ και τα NPLs στα 65,9 δισ. ευρώ.

Οι διοικήσεις των τραπεζών, αν και αναγνωρίζουν ότι το ξεκίνημα του 2017 δεν ήταν ικανοποιητικό, εμφανίζονται αισιόδοξες για την επίτευξη των στόχων βασιζόμενες και στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Επιπλέον πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους ένα θεσμικό πλαίσιο, που διαμορφώθηκε μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, αλλά και τις προσθήκες που έφερε η νέα συμφωνία της κυβέρνησης (εξωδικαστικός, νομική κάλυψη, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κ.ά.), που λίγα χρόνια πριν θεωρούνταν αδιανόητα.