ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκρατημένα αισιόδοξη η ΤτΕ για την πορεία της οικονομίας

Συγκρατημένα αισιόδοξη η ΤτΕ για την πορεία της οικονομίας

«Μετρημένα» αισιόδοξη αναμένεται να είναι η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία, η οποία θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα. Στην έκθεση ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας θα επισημαίνει τη βελτίωση των συνθηκών και των προοπτικών της χώρας, λόγω της άρσης της αβεβαιότητας μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, υπενθυμίζοντας ωστόσο την ανάγκη υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων και την ανάγκη επιτάχυνσής τους, στοιχείο-κλειδί για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα, στην έκθεση θα επισημαίνονται οι μεγάλες προκλήσεις των «κόκκινων» δανείων, της ρευστότητας και οι προϋποθέσεις χαλάρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών. Η ΤτΕ θα ζητήσει από τις διοικήσεις των τραπεζών να προχωρήσουν ταχύτερα και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Σημειώνεται ότι η εικόνα του πρώτου τριμήνου, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς υπήρξαν μικρές αποκλίσεις. Η ΤτΕ θα ζητήσει από τις τράπεζες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους δίνοντας έμφαση στις μακροχρόνιες, βιώσιμες ρυθμίσεις.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν στην «Κ» ότι η εικόνα του δεύτερου τριμήνου, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs), είναι καλύτερη από αυτήν του πρώτου τριμήνου, ωστόσο ακόμα η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί. Ενθαρρυντική είναι η εικόνα του Ιουνίου, όπου από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι τόσο τα NPEs όσο και τα NPLs μειώθηκαν, κάτι που αποδίδεται στην «κανονικοποίηση» της κατάστασης μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της ΤτΕ, κατά το α΄ τρίμηνο οι τράπεζες «έπιασαν» τον στόχο μείωσης των NPEs (στο τέλος Μαρτίου διαμορφώθηκαν στα 103,9 δισ. ευρώ έναντι στόχου 105,2 δισ. ευρώ), ενώ απέτυχαν στα NPLs (διαμορφώθηκαν στα 75,2 δισ. ευρώ έναντι στόχου 74,7 δισ. ευρώ). Με εξαίρεση τα υπόλοιπα στον τομέα της καταναλωτική πίστης, όπου οι τράπεζες ξεπέρασαν τον στόχο μείωσης των NPLs κατά 100 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες βρέθηκαν εκτός στόχων τόσο στα στεγαστικά δάνεια (-400 εκατ.) όσο και στα επιχειρηματικά (-100 εκατ.). Αλλά και στα NPEs η θετική επίδοση οφείλεται αποκλειστικά στα επιχειρηματικά δάνεια: αστόχησαν τόσο στα στεγαστικά (απόκλιση 400 εκατ.) όσο και στα καταναλωτικά (αστοχία 100 εκατ.).