ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο διαπιστώνει το ΙΟΒΕ

04s19_deiktes

Θετικά, αν και όχι στην έκταση που ίσως αναμενόταν, επηρέασε τις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των καταναλωτών η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Τούτο επισημαίνει το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας για τον Ιούνιο του 2017.

Υποστηρίζει δε ότι μια περαιτέρω αποσαφήνιση της δυναμικής της οικονομίας μπορεί να αναμένεται από το φθινόπωρο, στον βαθμό που θα έχει υπάρξει πρόοδος σε δύο κρίσιμες πλευρές του προγράμματος: από τη μια, στην άμβλυνση της αβεβαιότητας για τους όρους χρηματοδότησης της οικονομίας μεσοπρόθεσμα και, από την άλλη, στις συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 94 μονάδες τον φετινό Ιούνιο από 93,2 μονάδες τον Μάιο και από 90,2 μονάδες τον περυσινό Ιούνιο.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση κατά τέσσερις μονάδες, από τις 88 τον Μάιο στις 92 τον Ιούνιο, λόγω της βελτίωσης των προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες, αλλά και των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι βελτίωση κατέγραψε τον Ιούνιο και ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση (δείκτης PMI) που καταρτίζει η Markit, ξεπερνώντας το όριο των 50 μονάδων (διαμορφώθηκε στις 50,5 μονάδες) που χωρίζει την ύφεση από την ανάπτυξη. Η Markit επίσης αποδίδει τη βελτίωση του δείκτη στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι «ο δρόμος προς τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει μακρύς, καθώς τα μέτρα λιτότητας ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση».

Βελτιωμένος σημαντικά εμφανίζεται και ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές, από τις 32,1 μονάδες τον Μάιο στις 49,1 μονάδες τον Ιούνιο, καθώς και στις υπηρεσίες, από τις 86,3 μονάδες τον Μάιο στις 90,9 μονάδες τον Ιούνιο. Από την άλλη, μειωμένες είναι οι προσδοκίες στο λιανεμπόριο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στις 90 μονάδες από τις 96,4 μονάδες τον Μάιο εξαιτίας της επιδείνωσης των προβλέψεων για τις πωλήσεις της επόμενης περιόδου.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στις -68,8 μονάδες από -69,7 μονάδες, διαδραματίζουν οι καλύτερες προβλέψεις για την απασχόληση. Από την άλλη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας επιδεινώνονται και η πρόθεση αποταμίευσης παραμένει στα ίδια αρνητικά επίπεδα.