ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετική γνωμοδότηση για δικηγόρους – POS από ανεξάρτητη αρχή

05s10dikastiria

Εκτός της υποχρέωσης χρήσης POS «βγάζει» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τους δικηγόρους με ομόφωνη γνωμοδότησή της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα παραβίασης του νόμου προσωπικών δεδομένων από την πληρωμή τους με κάρτα.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Αρχής η υπουργική απόφαση για τη χρήση POS «δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι “καταναλωτές” που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4446/2016».

Ωστόσο, η Αρχή στην ίδια γνωμοδότηση επισημαίνει ότι η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν αντίκειται με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Αξιολόγηση

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Αρχής αξιολογείται ως ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς παρά το γεγονός ότι κρίνει πως δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, εντούτοις υπεισέρχεται σε ερμηνεία του νόμου που αφορά στην επίμαχη υπουργική απόφαση γνωμοδοτώντας επί της νομιμότητάς του. Σχολιάζοντας το γεγονός νομικοί κύκλοι επισήμαιναν στην «Κ» ότι αρμόδια για την κρίση νομοθετικών υπερβάσεων είναι τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση η Αρχή γνωμοδοτεί και οι αποφάσεις της δεν είναι δεσμευτικές, πόσο μάλλον εάν σε αυτές επισημαίνεται ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή, η επίμαχη απόφαση δημοσιοποιείται πριν συνταχθεί επισήμως το αιτιολογικό της γνωμοδότησης, καθώς η προθεσμία που έχει οριστεί για τη συμμόρφωση προς την ΚΥΑ λήγει στις 27.7.2017 και συνεπώς θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι.

Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είχε προσφύγει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, καθώς οι δικηγόροι αντιτίθενται στην υπουργική απόφαση με την οποία τους επιβάλλεται η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή για τις υπηρεσίες τους με τη χρήση POS.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η πρώτη εκτίμηση των νομικών του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο έχει συναρμοδιότητα για την εφαρμογή του νόμου περί POS, καθώς και την αρμοδιότητα περί προστασίας των καταναλωτών, είναι ότι η γνωμοδότηση της Αρχής δεν επηρεάζει την υφιστάμενη νομοθεσία και δεν φαίνεται ότι θα απαιτηθεί τροποποίησή της. Σήμερα, πάντως, αναμένεται να εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση.