ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς έλεγχο οι επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις

Χωρίς έλεγχο οι επιστροφές φόρων έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις

Την άμεση επιστροφή του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50.000 επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη ρύθμιση που προωθείται στη Βουλή, μειώνοντας αισθητά το στοκ των εκκρεμών επιστροφών φόρων που ανέρχεται στο 1,2 δισ. ευρώ.

Μετά την απόφαση του διοικητή της φορολογικής αρχής για επιτάχυνση των διαδικασιών στις επιστροφές για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για ποσά άνω των 250.000 ευρώ, εφόσον έχουν «καθαρό» φορολογικό πρόσωπο, έρχεται μία ακόμα ρύθμιση που θα προσφέρει σημαντική ρευστότητα που είναι αναγκαία στο δύσκολο αυτό οικονομικά περιβάλλον.

«Ζεστό» χρήμα

Βεβαίως, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να «ρίξει» χρήμα στην αγορά από τα δικά της διαθέσιμα, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση των δύο υποδόσεων συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να διοχετεύσει χρήματα μέσω του υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή μέσω των επιστροφών, καθώς οι φορείς αργούν σημαντικά να εκκαθαρίσουν και να απορροφήσουν τα σχετικά κονδύλια, εξέλιξη που θα δημιουργούσε προβλήματα στην εκταμίευση των δόσεων.

Οπως ανέφερε ο διοικητής της Αρχής, στόχος του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι, τους επόμενους μήνες, να επιταχυνθεί η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορολογούμενους, μέρος των οποίων είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Κεντρική επιδίωξη είναι σε έναν χρόνο από σήμερα, τον Αύγουστο του 2018, το υπουργείο Οικονομικών να μην έχει «στοκ» εκκρεμών επιστροφών φόρων για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως 10.000 ευρώ αφορούν το 90% των εκκρεμών περιπτώσεων και το 1,24% του συνολικού ποσού των επιστροφών της κατηγορίας αυτής. Οι περιπτώσεις εκκρεμών επιστροφών ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ αφορούν το 35% του συνόλου, δηλαδή περίπου 2.500 επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Μεγάλες επιχειρήσεις

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την άμεση επιστροφή των χρημάτων που τους οφείλονται (δηλαδή κάτω των 90 ημερών) είναι:

• Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών –μετά τον έλεγχο– να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο.

• Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. 

• Να μη χαρακτηρίζονται –βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου– ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι το μέτρο αφορά επιχειρήσεις οι οποίες από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (εξαγωγικές) είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησης κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και πραγματοποιούν συναλλαγές, που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ, το τελευταίο ημερολογιακό έτος.