ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες προσφυγές στο ΣτΕ κατά της χρήσης POS

pos

Πληθαίνουν οι προσφυγές κατά της χρήσης POS, ενώ –και αυτή– η απόφαση της κυβέρνησης θα κριθεί τελικώς από την επταμελή σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Οκτώβριο.

Μετά τις προσφυγές της ΓΣΕΒΕΕ, του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης του, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δικηγόρων, δύο ακόμη δικηγορικοί σύλλογοι, Σερρών και Δράμας, προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας εκτός από την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, την αναστολή της και την έκδοση προσωρινής διαταγής μέχρι τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι δύο δικηγορικοί σύλλογοι, καθώς και 18 ακόμη δικηγόροι Σερρών και Δράμας, υποστηρίζουν ότι η υπουργική απόφαση που επιβάλλει τη χρήση POS είναι παράνομη και αντισυνταγματική, καθώς μεταξύ άλλων «η υποχρέωση των πληρωμών μέσω POS  προϋποθέτει τη σύναψη πολυετούς σύμβασης με τράπεζα, υποχρέωση που συνιστά παρέμβαση αλλά και περιορισμό στο δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας, κάτι που παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

Οι δικηγορικοί σύλλογοι αναφέρονται στην οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η χρήση  POS για τους δικηγόρους, υπογραμμίζοντας ότι «καταλύεται κάθε έννοια ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και απολήγουν στη δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση ιδίως των οικονομικά λιγότερο εύρωστων δικηγόρων».