ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς διαμορφώνονται οι βασικές αποδοχές στα ειδικά μισθολόγια

25s18_2507enoplesdynameismisthoi
ypoikonom2--4

Σημαντικές αλλαγές στη δομή των ειδικών μισθολογίων επιφέρει η εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη (έρχεται σε εφαρμογή του ν. 4472/2017) σε στρατιωτικούς και γενικότερα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους καθηγητές και τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ερευνητές.

Η εγκύκλιος απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές κυρίως για όσους έχουν διοριστεί-καταταγεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Επί της ουσίας δεν επέρχονται μειώσεις αποδοχών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-2016, αλλά μόνο για όσους έχουν διοριστεί ή καταταγεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Οπως προκύπτει από την εγκύκλιο, με τα άρθρα 123-127 του ν. 4472/2017, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος αναμορφώνεται, αναδρομικά, από την 1η-1-2017 στα εξής σημεία:

1. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε τέσσερις μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, τον διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

• Στην κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 1.155 έως 4.200 ευρώ τον μήνα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

• Στην κατηγορία Β΄ υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ τον μήνα και κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

• Στην κατηγορία Γ΄ υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 939 έως 2.109 ευρώ τον μήνα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από Ε-ΠΟΠ-ΟΠΥ-ΕΜΘ-ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.

• Στην κατηγορία Δ΄ υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ τον μήνα, στην οποία κατατάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος. Στην πλειονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών και το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη (και αντιστοίχων).

Προσωπική διαφορά. Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική».

3. Με βάση την εγκύκλιο ο βασικός μισθός του αρχηγού ΓΕΕΘΑ διαμορφώνεται στα 4.200 ευρώ, ενώ των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων στα 3.800 ευρώ.

Συνταγματάρχης (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα) με 30 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει βασικό μισθό 2.650 ευρώ, ενώ ένας ταγματάρχης με αντίστοιχα χρόνια 2.375 ευρώ.

Ενας λοχαγός με 15 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει 1.525 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία, όπου κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένας συνταγματάρχης με 35 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει βασικό μισθό 2.385 ευρώ, ενώ ένας ταγματάρχης με 30 χρόνια στην ίδια κατηγορία έχει βασικό μισθό 2.165 ευρώ.