ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτάχυνση βηματισμού για μείωση «κόκκινων» δανείων ζητεί η ΤτΕ

Επιτάχυνση βηματισμού για μείωση «κόκκινων» δανείων ζητεί η ΤτΕ

Την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ζήτησε από τους επικεφαλής των εμπορικών τραπεζών ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην ΤτΕ την περασμένη Πέμπτη, ο κ. Στουρνάρας ζήτησε από τις διοικήσεις των τραπεζών να επιταχύνουν τον βηματισμό τους και να κινηθούν όχι απλά στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων μείωσης των «κόκκινων» δανείων, που έχουν τεθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), αλλά να τους ξεπεράσουν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα-NPEs (που περιλαμβάνουν τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και επιπλέον δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί γιατί δεν εξυπηρετούνταν) από 103,9 δισ. ευρώ σήμερα (Μάρτιος 2017) θα πρέπει να μειωθούν σε 83,3 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018 και σε 66,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Αντίστοιχα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια-NPLs (δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) από 75,2 δισ. ευρώ σήμερα (Μάρτιος 2017) θα πρέπει να συρρικνωθούν στα 65,9 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2018 και στα 40,2 δισ. ευρώ το 2019. Ακόμα και αν οι τράπεζες πετύχουν τους φιλόδοξους αυτούς στόχους στο τέλος του 2019, θα εξακολουθούν να είναι τα πιστωτικά ιδρύματα με τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρώπη και η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του διοικητή και των επιτελών των τραπεζών, τους επισημάνθηκε ότι θα πρέπει από το φθινόπωρο να ανακτήσουν το έδαφος που χάθηκε τους πρώτους μήνες του 2017 (υπήρξε οριακή απόκλιση σε επιμέρους στόχους) και να κινηθούν συντεταγμένα και με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την οριστική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων. Ο κ. Στουρνάρας έκανε αναφορά στις μεγάλες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο θεσμικό πλαίσιο (πτωχευτικό δίκαιο, νομική προστασία τραπεζικών στελεχών κ.ά.) και στην ενεργοποίηση εργαλείων (εξωδικαστικός μηχανισμός, εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κ.ά.) και πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για καθυστερήσεις ή αδράνεια.

Από την πλευρά τους στελέχη τραπεζών σημειώνουν στην «Κ» την πεποίθησή τους ότι θα επιτύχουν τους στόχους μείωσης των «κόκκινων» δανείων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ ότι ο σχεδιασμός για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων βασίζεται σε πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις (ζητώντας μάλιστα επίσπευση του stress test για τις εγχώριες τράπεζες), οι τράπεζες σημειώνουν ότι οι εκτιμήσεις αυτές του Ταμείου δεν είναι καινούργιες. Θεωρούν ότι η προσέγγιση του Ταμείου είναι ιδιαίτερα συντηρητική και δεν ενσωματώνει ούτε τις μέχρι τώρα επιδόσεις των τραπεζών στα «κόκκινα», ούτε τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ούτε τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο.