ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 4,5 δισ. ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου

17s18pc15

Ανοδικά κινείται ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζεται να καταθέσει σχέδιο νόμου στη Βουλή, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών αγαθών.

Σε ό,τι αφορά τον ετήσιο τζίρο, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού φορέα E-commerce Europe ο τζίρος στην Ελλάδα από τα 3,8 δισ. ευρώ το 2015, αυξήθηκε στα 4,5 δισ. πέρυσι. Η άνοδος αυτή, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, επιβεβαιώνει τόσο την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές όσο και τον αυξανόμενο ρυθμό κατάρτισης συμβάσεων ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, από τη Γ.Γ. Εμπορίου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο νόμου με το οποίο επιχειρείται η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Το σχέδιο νόμου θα αναμορφώσει τον ν. 2251/1994 στην κατεύθυνση της απλούστευσης, του εξορθολογισμού και της ομογενοποίησης της νομοθεσίας που διέπει σήμερα την προστασία των καταναλωτών. Στόχος επίσης παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση των παρόχων ηλεκτρονικού εμπορίου, η μείωση του κόστους συμμόρφωσης και η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τους ξένους παρόχους.

Στο μεταξύ, ευρωπαϊκός κανονισμός για τη διοικητική συνεργασία προβλέπει τον ετήσιο συντονισμένο έλεγχο ιστότοπων σε όλη την Ε.Ε. (διαδικτυακή σάρωση ή Internet sweep) με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας της Ε.Ε.