ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο και έμμεσοι φόροι οδήγησαν στην ενίσχυση του πληθωρισμού

19s19petr

Η ενίσχυση των διεθνών τιμών ενέργειας, η αύξηση των συντελεστών έμμεσης φορολογίας και η ανάκαμψη ορισμένων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, είναι οι βασικές αιτίες της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε στο 1% τον Ιούλιο του 2017 έναντι -1% το 2016.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Alpha Bank, δεδομένου ότι η ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να συνεχιστεί εντός του 2017, αλλά και με βάση την αναμενόμενη αύξηση της εγχώριας ζήτησης, οι πληθωριστικές πιέσεις θα διατηρηθούν. Να σημειωθεί ότι η τελευταία εκτίμηση του οργανισμού Energy Information Administration προβλέπει άνοδο της τιμής του πετρελαίου κατά 16,5% το 2017, σε μέσο επίπεδο, σε σύγκριση με το 2016. Επιπλέον η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να εκτονώσει σταδιακά τις τάσεις αποπληθωρισμού στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Οπως παρατηρεί στο οικονομικό της δελτίο η Alpha Bank, ήδη από τους πρώτους μήνες του 2017 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής και σε μεγαλύτερο βαθμό ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο παρουσιάζουν αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το 2016. Επιπλέον, η ιδιωτική κατανάλωση αλλά και οι επενδύσεις παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αύξηση κατά 1,7% και 11,2% αντίστοιχα.

Επιβαρυντικά στη διαμόρφωση του δείκτη λειτουργεί και η έμμεση φορολογία μετά και τις αυξήσεις του ΦΠΑ, σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 1,4%, κατά μέσον όρο, ενώ αν εξαιρεθεί η φορολογική επιβάρυνση, ο δείκτης διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή σε 0,4%. Η διαφορά στον δείκτη τιμών με και χωρίς τις φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένει σημαντική, ακόμη και αν συγκρίνουμε τους αντίστοιχους δείκτες εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας. Ετσι το πρώτο επτάμηνο του έτους ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές διαμορφώθηκε στο -0,2% και ο εναρμονισμένος πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας στο 0,7%.

Να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών για την εξέλιξη του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα το 2017 συγκλίνουν στην άποψη για διαμόρφωση του πληθωρισμού άνω του 1% σε μέσο επίπεδο.