ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΕ: Επιφυλάξεις για τις χρεώσεις που επιβάλει η VISA

Επιφυλάξεις για τις χρεώσεις που επιβάλει η VISA στους πελάτες της
διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αναφέρεται σε σημερινή
ανακοίνωσή της σε πιθανή παραβίαση των κοινοτικών κανόνων κατά των
τραστ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει στην εταιρεία
συμπληρωματική δήλωση με τις αντιρρήσεις της, ζητώντας από τη VISA
γραπτές απαντήσεις πριν αποφανθεί οριστικά.

Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, οι πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες
που έχει καθορίσει η VISA για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο συνιστούν σημαντικό τμήμα του συνολικού
κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι για να αποδεχτούν
πληρωμές με κάρτα.

Από την προκαταρκτική εξέταση της Επιτροπής προκύπτει ότι οι
πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες περιορίζουν τον ανταγωνισμό
μεταξύ των τραπεζών και παραβιάζουν του κανόνες αντιτράστ της ΕΕ,
οι οποίοι απαγορεύουν τη διαμόρφωση καρτέλ και τις περιοριστικές
εμπορικές πρακτικές.

Η Επιτροπή αμφισβητεί ακόμη το επιχείρημα ότι οι πολυμερείς
διατραπεζικές προμήθειες είναι απαραίτητες και ότι ωφελούν τους
εμπόρους και τους καταναλωτές.

Πηγή: ΑΜΠΕ