ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνονται κατά 60% οι συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται

meionontai-kata-60-oi-syntaxeis-oson-synechizoyn-na-ergazontai-2209983

Μείωση 60% ή ακόμη και αναστολή καταβολής της σύνταξης προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που εργάζονται. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει το νέο καθεστώς, ορίζει τα άτομα που εμπίπτουν στον «κόφτη» του νόμου 4387/2016 και επισημαίνει τις εξαιρέσεις. Οι δύο βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς και θα υποστούν μείωση της τάξης του 60% είναι όσοι καταστούν συνταξιούχοι από τις 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας ή δραστηριότητάς τους, αλλά και όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την έναρξη του νόμου Κατρούγκαλου (πριν από τις 13/5/2016), αλλά ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα από τις 13/5/2016 και μετά. Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Οπως διευκρινίζει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο νέο καθεστώς εμπίπτουν μόνο συνταξιούχοι γήρατος, ενώ εξαιρούνται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας).

Επίσης, διασώζονται οι συνταξιούχοι που έχουν ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13/5/2016, οι οποίοι εντάσσονται στο παλαιό καθεστώς για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση (π.χ. οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν αναστολή σύνταξης, ενώ οι μισθωτοί περικοπή).

Αναλυτικά, μείωση της σύνταξης κατά 60% προβλέπεται για τις εξής κατηγορίες:

• Συνταξιούχοι του Δημοσίου ακόμη κι αν ανήκουν σε αυτούς που εξαιρέθηκαν από την ένταξη στον ΕΦΚΑ, όπως, για παράδειγμα, αυτοί που δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ ή ανασφάλιστου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, λογοτέχνες-καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, όσοι λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, όσοι συνταξιοδοτούνται με διατάξεις του 1990 και του 1991 κ.ά.

• Οι συνταξιούχοι των φορέων, Ταμείων κλάδων ή λογαριασμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

• Τα αιρετά όργανα ΟΤΑ.

• Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ.

• Πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.

• Πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις.