ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν κατά 5,3% τα έσοδα και 10,2% οι τουρίστες τον Ιούλιο

Αυξήθηκαν κατά 5,3% τα έσοδα και 10,2% οι τουρίστες τον Ιούλιο

Ο τουρισμός έσωσε την παρτίδα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για άλλη μία φορά, καθώς οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν και τον Ιούλιο. Αντιθέτως, στο ισοζύγιο αγαθών τα στοιχεία δείχνουν ότι το έλλειμμα διευρύνεται, καθώς η άνοδος των εισαγωγών συνεχίζεται, υπεραντισταθμίζοντας την αύξηση των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 10,2% και οι εισπράξεις κατά 5,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 8% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 6,4%.

Το ισοζύγιο υπηρεσιών είχε πλεόνασμα 3,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, έναντι 2,9 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου είχε πλεόνασμα 8,4 δισ. ευρώ έναντι 7,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο αγαθών, τον Ιούλιο το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 232 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 1,8% και οι εξαγωγές καυσίμων κατά 7,8%. Συνολικά, το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά περίπου 1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές κατά 1,3 δισ. ευρώ. Ετσι, το ισοζύγιο αγαθών είχε τον Ιούλιο έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016 και το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου είχε έλλειμμα 10,6 δισ. ευρώ έναντι 9,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ετσι, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, χάρη στην άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών –και τον περιορισμό των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων– παρουσίασε τον Ιούλιο πλεόνασμα ύψους 1,569 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 213 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2016. Συνολικά, το επτάμηνο το έλλειμμα ήταν 1,225 δισ. ευρώ έναντι 1,435 δισ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο.

Στο ισοζύγιο κεφαλαίων σημειώθηκε πλεόνασμα 27,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο και 371,8 εκατ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου και στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών πλεόνασμα 1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και έλλειμμα 2,1 δισ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου.