ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μείωση της ανεργίας θα συνεχισθεί, εκτιμά η Alpha Bank

i-meiosi-tis-anergias-tha-synechisthei-ektima-i-alpha-bank-2210564

Συνέχιση της καθοδικής πορείας της ανεργίας και κατά τα επόμενα χρόνια προβλέπει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, που δημοσιεύθηκε χθες.

Οι αναλυτές της τράπεζας παρατηρούν ότι η ανεργία πέφτει, παρά τη στασιμότητα των τελευταίων ετών, και εκτιμούν πως η πτώση αυτή θα συνεχιστεί. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι η διάρθρωση της αγοράς εργασίας, οι σχετικές αμοιβές των επιμέρους δεξιοτήτων και η φύση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια θα προσδιοριστούν από την εξέλιξη μιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι είτε διαμορφώθηκαν την περίοδο της κρίσης είτε καθορίστηκαν από τις ευρύτερες γεωπολιτικές και δημογραφικές εξελίξεις.

Μεταξύ άλλων, καταγράφουν τους εξής παράγοντες:

1. Την εκροή μεγάλου τμήματος του επιστημονικού δυναμικού της χώρας (brain drain), αλλά και άλλων κατηγοριών εργαζομένων, όπως και μη Ελλήνων που είχαν έρθει στη χώρα τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.

2. Την αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς εργασίας ως αποτέλεσμα των πρόσφατων προσφυγικών ροών, που ενδέχεται να επηρεάσει τη δυναμική των αμοιβών σε ορισμένες κατηγορίες χαμηλής εξειδίκευσης.

3. Την αλλαγή στη δομή της απασχόλησης με την ενίσχυση της μερικής έναντι της πλήρους απασχόλησης και της μισθωτής έναντι της αυτοαπασχόλησης.

4. Την παραμονή της μακροχρόνιας ανεργίας σε υψηλά επίπεδα.

5. Τη σχετική γήρανση του εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και της μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης για τους έχοντες πολυετή προϋπηρεσία.

6. Την αναμενόμενη μείωση της δυνατότητας του δημόσιου τομέα να απορροφά μέρος του εργατικού δυναμικού, ως αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής και των δεσμεύσεων της χώρας για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων σε μακρύ χρονικό ορίζοντα.