ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 21% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη διάρκεια του Ιουλίου

Στο 21% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη διάρκεια του Ιουλίου

Στο 21% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2017 έναντι 23,4% τον Ιούλιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 21,3% τον Ιούνιο του 2017. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιούλιο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.796.318 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.009.610 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.204.700 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 93.392 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (αύξηση 2,5%) και κατά 13.283 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (αύξηση 0,4%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 119.010 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (μείωση 10,5%) και κατά 12.661 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (μείωση 1,2%), ενώ οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 9.120 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 (μείωση 0,3%) και κατά 3.039 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017 (μείωση 0,1%). Σημειώνεται ότι η ανεργία των νέων υποχώρησε και τον Ιούλιο, παραμένοντας ωστόσο στο ιδιαίτερα υψηλό 42,8%, από 43,2% τον Ιούλιο του 2016. Ακολουθούν οι ηλικίες 25-34 ετών με 26,1% από 29,7%, 35-44 ετών με 18,8% από 20,4%, 45-54 ετών με ανεργία 16,6% από 19,3% ένα χρόνο πριν, 55-64 ετών με 18,1% από 18,4% και 65-74 ετών με το ποσοστό να πέφτει στο 11,6% από 13,3%.

Πιο υψηλά εμφανίζονται τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες, με 25,3% έναντι 17,5% για τους άντρες.

Σε όρους γεωγραφικής κατανομής, μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας δείχνει να αντιμετωπίζει η περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 27,3%, ενώ υψηλότερα του βασικού ποσοστού ανεργίας κινούνται επίσης η Μακεδονία-Θράκη (22,2%) και η Αττική (21,3%.).

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 λήγει η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, συνολικά 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

To «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση 14,40 ευρώ την ημέρα για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο, η οποία δεν θα ξεπερνάει τις 25 μέρες ανά μήνα. Η επιχορήγηση θα ξεκινάει από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.