ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικές ενισχύσεις για εξαγωγικές στον νέο αναπτυξιακό

eidikes-enischyseis-gia-exagogikes-ston-neo-anaptyxiako-2213060

Διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις που είναι κατ’ εξοχήν εξωστρεφείς και θέλουν να υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόμο, αλλά και την αποπληρωμή μεγαλύτερων δόσεων για επενδυτικά σχέδια των δύο προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ευεργετικές διατάξεις για επενδύσεις που υλοποιούνται σε μειονεκτικές περιοχές, καθώς και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που προτείνονται με το νομοσχέδιο στον νόμο 4399/2016 (πρόκειται για τον πλέον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο) είναι οι ακόλουθες:

• Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων μπορούν να λαμβάνουν και οι επιχειρήσεις που οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Μέχρι σήμερα σε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς μπορούσαν να υπαχθούν επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν το ποσοστό των εξαγωγών τους τουλάχιστον 10% κατά μέσον όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσον όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα επενδυτικά σχέδια του νέου αναπτυξιακού νόμου.

• Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 300.000 ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των 300.000 ευρώ, αυτό καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση. Η ρύθμιση αυτή αφορά επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004 και 3908/2011) και το ποσό των ενισχύσεων καταβάλλεται σε επτά δόσεις. Εως σήμερα, το προαναφερθέν όριο ήταν πολύ χαμηλότερο, στις 20.000 ευρώ.

• H 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση μπορούν να συγχωνεύονται σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης. Με βάση τον ισχύοντα νόμο, μπορούσαν να συγχωνευθούν η 5η, η 6η και η 7η δόση για επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιούνταν από μεγάλες επιχειρήσεις και το υπολειπόμενο ποσό ήταν έως 500.000 ευρώ.

• Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται σε ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων) περιοχές, περιοχές με μείωση του πληθυσμού άνω του 30%, περιοχές που έχουν δεχθεί προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές (δηλαδή Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελλόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος), καθώς και στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές καταβάλλεται το συνολικό ποσό της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

• Βραχυπρόθεσμο δάνειο για επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, για το οποίο εκχωρήθηκε στην πιστώτρια τράπεζα η επιχορήγηση μπορεί να μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο δάνειο. Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται η εκχώρηση της ενίσχυσης σε τρίτους.