ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ως ασφαλιστικός χρόνος αναγνωρίζεται η επίσχεση εργασίας για ένα 5μηνο

Ως ασφαλιστικός χρόνος αναγνωρίζεται η επίσχεση εργασίας για ένα 5μηνο

Τουλάχιστον 5 μήνες θα μπορούν να αναγνωρίσουν ως ασφαλιστικό χρόνο χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως αυτοί που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν βρεθεί σε επίσχεση εργασίας.

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, κάνοντας δεκτή τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχει ήδη ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να αναγνωρίζουν τουλάχιστον πέντε μήνες, και όχι μόνον έναν που ίσχυε μέχρι πρότινος, ως ασφαλιστικά καλυπτόμενο χρόνο για παροχές και σύνταξη, ακόμη κι αν δεν υπάρχει τελεσίδικη κρίση των πολιτικών δικαστηρίων.

Στην πράξη, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δέχεται ως «αυτοτελές δικαίωμα» το 5μηνο της ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση επίσχεσης. Σημειώνεται δε πως αν ο εργαζόμενος έχει εξασφαλίσει δικαστική απόφαση η οποία τον δικαιώνει για νόμιμο χρόνο επίσχεσης άνω του 5μήνου, τότε ακολουθείται η απόφαση του δικαστηρίου και καλύπτεται το σύνολο του σχετικού χρόνου που αποφάσισε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, ήδη έχει δοθεί κατεύθυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να ενεργοποιηθεί πλήρως η «ρύθμιση» ώστε όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν –κυρίως όσοι βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης– να κάνουν χρήση του ευεργετήματος και να συνυπολογίσουν το 5μηνο στον ασφαλιστικό τους χρόνο.

Να σημειωθεί πως η γνωμοδότηση του ΝΣΚ βασίζεται σε σχετική απόφαση του Εφετείου της Θεσσαλίας το 2003 και αποφαίνεται ομόφωνα πως κατά τη διάρκεια της επίσχεσης παραμένει ενεργή η ασφαλιστική σχέση του εργαζομένου. Η απόφαση δεν θέτει χρονικό περιορισμό ως προς τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης επί επίσχεσης εργασίας, ωστόσο τα παρεχόμενα στον μισθωτό δικαιώματα –συνεπώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα– εκτείνονται σε ένα «εύλογο χρονικό διάστημα» το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε μήνες.

Ωστόσο, αν υπάρχει αντίθετη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της επίσχεσης και πέραν του 5μήνου, τότε ο ΕΦΚΑ οφείλει να την προσμετρήσει. Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται πως ο ΕΦΚΑ οφείλει για το 5μηνο να βεβαιώνει τον χρόνο ασφάλισης ανεξάρτητα από το εάν, για παράδειγμα, ο εργοδότης έχει προσφύγει κατά του μισθωτού στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ επισημαίνεται ότι λαμβάνεται υπόψη το ασφαλιστικό καθεστώς που αντιστοιχεί στην ειδικότητα του εκάστοτε εργαζομένου.

Αδήλωτη εργασία

Ταυτόχρονα με την αναγνώριση του ασφαλιστικού χρόνου, εκδίδονται Πράξεις Επιβολής Εισφορών κατά του εργοδότη που αρνείται να καταβάλει οικειοθελώς τις οφειλόμενες εισφορές.

Είναι ενδεικτικό της απώλειας στα έσοδα του ΕΦΚΑ το γεγονός ότι από την αδήλωτη αλλά και την υποδηλωμένη εργασία τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) χάνουν έως και 10 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην κοινή έκθεση που συνέταξαν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και δείχνουν την αδήλωτη εργασία στο 7%, εκτιμώντας ότι περίπου 265.000 εργαζόμενοι αμείβονται χωρίς να ασφαλίζονται και έτσι δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Μάλιστα, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας ανέρχεται στο 13,3% σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα, όπως είναι ο τουρισμός και ο επισιτισμός, τα κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, οι επιχειρήσεις φασόν και οι υπηρεσίες φύλαξης (security) και καθαριότητας.