Καταγγελίες για κατασχέσεις ακατάσχετων λογαριασμών

Καταγγελίες για κατασχέσεις ακατάσχετων λογαριασμών

55" χρόνος ανάγνωσης

Μακρύ χέρι του Δημοσίου σε ακατάσχετους λογαριασμούς καταγγέλλει η ΕΚΠΟΙΖΩ. Συγκεκριμένα, η Ενωση Καταναλωτών έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα πλήθος αναφορών για κατασχέσεις από το Δημόσιο σε λογαριασμούς συνταξιοδοτικούς και ακατάσχετους, στους οποίους υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το Δημόσιο κατάσχει ποσά από τους συγκεκριμένους ακατάσχετους λογαριασμούς, με το επιχείρημα πως δεν είναι ακατάσχετοι για τον συνδικαιούχο, ο οποίος έχει οφειλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατάσχει όλο το ποσό του κοινού λογαριασμού, ο οποίος είναι ακατάσχετος για τον πρώτο δικαιούχο. Εάν υπάρξει διαμαρτυρία, τότε το Δημόσιο προχωρά σε κατάσχεση του 50% του λογαριασμού. Με τον τρόπο αυτό όμως παραβιάζονται η προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ, καθώς και η προστασία του μισθού ή της σύνταξης, ολόκληρης μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ και κατά 50% στα επιπλέον ποσά.

«Η παραπάνω πρακτική που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υιοθετεί δεν είναι μόνο προκλητική από επιστημονικής άποψης, αλλά και επικίνδυνη για τη διαφύλαξη ζωτικής σημασίας δικαιωμάτων των συμπολιτών μας», τονίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία καλεί την ΑΑΔΕ να απέχει από αυτές τις ενέργειες, τηρώντας τη νομοθεσία και σεβόμενη τα δικαιώματα των πολιτών.