Πλεόνασμα λόγω τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

Πλεόνασμα λόγω τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο

1' 51" χρόνος ανάγνωσης

Η αύξηση του τουρισμού και κυρίως η αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό είχε ως αποτέλεσμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να εμφανίσει πλεόνασμα τόσο τον Αύγουστο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα όσο και στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδας τον Αύγουστο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 163 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του πλεονάσματος υπηρεσιών κατά 588 εκατ. ευρώ, το οποίο, όμως, «ροκανίστηκε» από την αύξηση την ίδια ώρα του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών κατά 504 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,3% και 16,4% αντιστοίχως. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε άνοδο αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Από την άλλη, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων, συνέπεια κυρίως της αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές αγαθών εξαιρουμένων των καυσίμων, σημείωσαν άνοδο κατά 12,1% σε τρέχουσες τιμές και κατά 8,8% σε σταθερές τιμές.

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε επίπεδο οκταμήνου. Ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2016, καθώς το έλλειμμα ύψους 211 εκατ. ευρώ μετατράπηκε σε πλεόνασμα ύψους 123 εκατ. ευρώ. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών στο οκτάμηνο αυξήθηκαν κατά 9,9% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 9,1%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 18,1%. Ακόμη, οι εξαγωγές αγαθών μη συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αυξήθηκαν κατά 9,1% και 6,2% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντιστοίχως.

Τον Αύγουστο του 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 51 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατά 378 εκατ. ευρώ, χωρίς να σημειωθούν αξιόλογες συναλλαγές.

Στο τέλος Αυγούστου 2017 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ, έναντι 6,8 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2016.