ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία παλιά και στο… περίπου για τις άδειες στις λαϊκές αγορές

Στοιχεία παλιά και στο… περίπου για τις άδειες στις λαϊκές αγορές

Αγνοια δηλώνει επισήμως η πολιτεία για τον ακριβή αριθμό των παραγωγών και πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο και ειδικά στις λαϊκές αγορές. Ακόμη πιο θολό είναι το τοπίο σχετικά με το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων και τον τζίρο που πραγματοποιείται εκεί, στον ιδιαιτέρως ζωτικής σημασίας αυτόν κλάδο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Η έλλειψη σαφούς εικόνας για τον αριθμό όσων δραστηριοποιούνται αρκεί και μόνο για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της φοροδιαφυγής που σημειώνεται διαχρονικά (και) στις λαϊκές αγορές, πεδίο, άλλωστε, όπου επίσης παρατηρείται αρκετά συχνά το φαινόμενο της μη έκδοσης αποδείξεων.

Ερωτηθείς, χθες, σχετικά ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου «Ασκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ανέφερε ότι κατά προσέγγιση και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, οι άδειες των παραγωγών ανέρχονται σε περίπου 14.000 και των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών σε 11.000. Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν είναι περισσότερες, καθώς κάποιοι δήμοι δεν απέστειλαν στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν και τους ζητήθηκε, τα σχετικά στοιχεία. Ο τζίρος με βάση τα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επίσης για το έτος 2014 ήταν 246 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, ωστόσο, για τον κύκλο εργασιών που έχει δηλωθεί μόνο από τους επαγγελματίες πωλητές, εκ των οποίων το 50% δήλωσε ότι είχε το έτος εκείνο συνολικές ζημίες ύψους 25 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιποι κέρδη ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ο κ. Παπαδεράκης σημείωσε ότι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για τζίρο των λαϊκών αγορών που ανέρχεται σε περίπου 6 δισ. ευρώ.

Μια καλύτερη εικόνα, πάντως, αναμένεται να σχηματίσει η πολιτεία για τις άδειες στο υπαίθριο εμπόριο όταν λειτουργήσει το σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 58 του νομοσχεδίου. Σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους, το υπουργείο αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αγορά κάποιου νέου πληροφοριακού συστήματος, αλλά να αξιοποιήσει, μέσα από τις κατάλληλες προσαρμογές, το υφιστάμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) που, σύμφωνα με τον κ. Παπαδεράκη, χρησιμοποιείται κατά το ήμισυ, αν και η δημιουργία του είχε κοστίσει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Το σύστημα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει εντός πέντε μηνών και εκεί θα καταχωρίζονται οι υφιστάμενες και νέες άδειες, οι διενεργούμενοι έλεγχοι, καθώς και τα στοιχεία για την επιβολή και είσπραξη των προστίμων.

Σε ό,τι αφορά ένα άλλο πεδίο, όπου επίσης παρατηρείται έντονη φοροδιαφυγή, αυτό της πώλησης χύμα τσίπουρου και τσικουδιάς, ο κ. Παπαδεράκης προανήγγειλε νομοτεχνικές βελτιώσεις. Πέραν της άδειας απόσταξης που ήδη προβλέπεται στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή ότι θα πρέπει να διαθέτει όποιος εμπορεύεται χύμα τσίπουρο στις λαϊκές αγορές, θα προστεθεί και υποχρέωση προσκόμισης της άδειας αποσταγματοποιού. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων, ενώ σε επόμενη φάση, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται να δημιουργηθεί Μητρώο Αποσταγματοποιών και Ενδιάμεσων Προμηθευτών. Ως ενδιάμεσοι προμηθευτές εννοούνται τα εστιατόρια, τα μπαρ κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά τέλος τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται σχετικά με την πώληση στις λαϊκές αγορές και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο κ. Παπαδεράκης υποστήριξε ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες διατάξεις για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των εν λόγω προϊόντων, πέραν των υφιστάμενων που προβλέπονται για τα άλλα είδη εμπορίου σχετικά με τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.