ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάγκη επενδύσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό

Ανάγκη επενδύσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό

Την ανάγκη να περάσει η Ελλάδα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με έμφαση στις επενδύσεις και με εξαγωγικό προσανατολισμό, επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, σημειώνοντας ότι η τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2018» ήταν απογοητευτική από την άποψη αυτή.

Οπως επισημαίνει το δελτίο, η βασική παθογένεια της ελληνικής οικονομίας πριν από την κρίση ήταν το γεγονός ότι το παραγωγικό υπόδειγμά της στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση, δημόσια και ιδιωτική και λιγότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης στα χρόνια της ύφεσης, συνεχίζει το δελτίο, αναμενόταν ότι θα οδηγούσε σε μεταβολή του παραγωγικού μοντέλου.

Ωστόσο, όπως παρατηρούν οι συντάκτες του δελτίου, η έκθεση της World Bank έδειξε ότι η ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να υποχωρεί, αφού η Ελλάδα κατετάγη στην 67η θέση από την 61η θέση ένα χρόνο πριν, στον δείκτη ευκολίας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην άρση των βασικών ανασταλτικών παραγόντων και κυρίως στην πλήρη εμπέδωση εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης πρέπει να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, σημειώνουν, παρατηρώντας ότι η διαδικασία σύγκλισης είναι σχετικώς αργή στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που τροφοδοτούνται από τη σημαντική αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας. Η εφαρμογή του προγράμματος και η έξοδος στις αγορές, επισημαίνεται, μπορεί να οδηγήσουν σε ανακούφιση της επιχειρηματικότητας, καθώς αναμένεται να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δανεισμό.

Ωστόσο, το δελτίο επισημαίνει ότι τα υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα πρέπει να συνοδεύονται από ορισμένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και κυρίως τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εφαρμογή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.