ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικό: 9 εκκρεμότητες για να προχωρήσει η επένδυση

Ελληνικό: 9 εκκρεμότητες για να προχωρήσει η επένδυση

Δέκα βασικές προϋποθέσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Δημόσιο, ώστε να προχωρήσει η επένδυση στο Ελληνικό, υπογραμμίζει σε ενημερωτικό σημείωμα το επενδυτικό σχήμα υπό τη Lamda Development που έχει αναλάβει το έργο της αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου. Οι εννέα εξ αυτών εκκρεμούν…

Κρίσιμη στιγμή

Η παρέμβαση έρχεται σε μια κρίσιμη για την επένδυση χρονική στιγμή, καθώς, εκτός από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται, εκκρεμούν αποφάσεις της κυβέρνησης για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) που ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος των βασικών κτιρίων του business plan.

«Για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, το ΣΟΑ, που εν τέλει θα εγκριθεί, οφείλει να μην έχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις με το πολεοδομικό σχέδιο των επενδυτών, καθότι διαφορετικά δεν θα συμβάδιζε με το αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο» υπογραμμίζει στην τοποθέτησή του ο επενδυτής, επικαλούμενος τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί και ψηφιστεί από τη Βουλή. Και η οποία ψήφιση είναι η μόνη προϋπόθεση που έχει σύμφωνα με τον επενδυτή, εκπληρωθεί. Οι παραπάνω, ψήφιση και πολεοδομική ωρίμανση είναι η πρώτη και δεύτερη προϋπόθεση.

Χαρακτηρίζει «κομβικής σημασίας για την επιτυχή έναρξη των εργασιών την πολεοδομική ωρίμανση του ακινήτου, ώστε να είναι εξαρχής γνωστές οι δυνατότητες αξιοποίησής του αλλά και οι περιορισμοί αυτού». Και επισημαίνεται πως ενώ έχουν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως και η διατύπωση απόψεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο εκκρεμούν ακόμη τόσο οι γνώμες από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (αποτελούμενο από τους γενικούς γραμματείς όλων των εμπλεκομένων υπουργείων) όσο και η πρόταση των αρμόδιων υπουργών και η επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τονίζεται επίσης πως οι εκκρεμότητες που έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία «είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει επιπτώσεις στη συνολική δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης». Τρίτη προϋπόθεση κατά τον επενδυτή είναι η έγκριση των πολεοδομικών μελετών διά κοινών υπουργικών αποφάσεων. Η προϋπόθεση αυτή συμβατικά οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή των σχετικών μελετών,η οποία, σημειώνεται, «δεν μπορεί να ξεκινήσει αν πρώτα δεν έχει εγκριθεί το ΣΟΑ».

ΤΑΙΠΕΔ

Εφόσον τα παραπάνω προχωρήσουν, τέταρτο ζήτημα που τίθεται είναι η υποχρέωση του Δημοσίου «να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου του Μητροπολιτικού Πόλου (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας), προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει διανομή μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών, ώστε τελικά αυτό το εξ αδιαιρέτου 30% να «μετατραπεί» σε πλήρες δικαίωμα κυριότητας επί αντίστοιχης έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου, ήτοι σε περίπου 1.575 στρέμματα στο πρώην αεροδρόμιο και 227 στρέμματα στην παράκτια ζώνη εξαιρουμένων πάντοτε του αιγιαλού και της παραλίας».

Επεται, πέμπτη, η ιδιοκτησιακή ωρίμανση του Μητροπολιτικού Πόλου. Το Δημόσιο έχει αναλάβει να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, με τη σύμφωνη γνώμη των επενδυτών, δικαίωμα επιφανείας επί του συνόλου της έκτασης. Αφού συμβεί αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει με τη σειρά του να μεταβιβάσει όλα τα εμπράγματα δικαιώματα που πλέον θα έχει αποκτήσει. Διαδικασία που αναμένεται να χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί.

Η σύσταση ειδικού φορέα

Ακόμα, έκτη προϋπόθεση που προκύπτει συμβατικά, εκκρεμεί η σύσταση ειδικού φορέα για τη διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων. Με την αίρεση αυτή επιτυγχάνεται η διοικητική ωρίμανση του ακινήτου, το οποίο σήμερα «μοιράζεται» ανισομερώς σε τρεις διαφορετικούς δήμους, Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρούπολης. Επιπλέον, έβδομον, απαιτείται η διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καζίνο, κάτι που ακόμα εκκρεμεί όπως και η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγησή της.

Εκ των κρίσιμων ζητημάτων και όγδοη προϋπόθεση για να προχωρήσει η επένδυση, είναι η μετεγκατάσταση όσων φορέων βρίσκονται στο ακίνητο. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού εκεί, λέει ο επενδυτής, στεγάζονταν 69 διαφορετικοί φορείς, κάποιοι αυθαίρετα. Φορείς όπως το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ και η ΥΠΑ καταλαμβάνουν εκτεταμένους χώρους χωρίς να είναι γνωστό αν έχουν εκπονηθεί σχέδια μετεγκατάστασής τους και υπό ποιες προϋποθέσεις, προσθέτει.

Τα δικαστικά και πολεοδομικά «αγκάθια»

Δύο ακόμα ζητήματα συμπληρώνουν τη λίστα των 10 προϋποθέσεων για το Ελληνικό εκ των οποίων μόνον μία, η ψήφιση της σύμβασης από τη Βουλή, έχει ολοκληρωθεί. Το ένα είναι «να μην έχουν συντρέξει μέχρι τη μεταβίβαση συγκεκριμένα γεγονότα, περιλαμβανομένων γεγονότων ανωτέρας βίας, που να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά ποσοστό άνω του 5% της δομήσιμης επιφάνειας του ακινήτου του Ελληνικού, όπως αυτή θα έχει προκύψει κατά την πολεοδομική ωρίμανση». Επισήμανση που προφανώς συνδέεται και με την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να χαρακτηρίσει 300 στρέμματα ως αρχαιολογικό χώρο.

Το άλλο είναι η «δικαστική ωρίμανση του ακινήτου». Να μην υπάρχουν δηλαδή δικαστικές εκκρεμότητες. Ετσι, συμβατικά προβλέπεται να έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας απορριπτικές αποφάσεις επί συγκεκριμένων αιτήσεων ακύρωσης, που εκκρεμούσαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, και να μην υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που σχετίζεται με την έγκριση των πολεοδομικών μελετών διά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, τη διανομή του δικαιώματος κυριότητας μεταξύ των συνιδιοκτητών και τη μεταβίβαση στην Ελληνικό Α.Ε. των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου. Τρεις πράξεις που ακόμα δεν έχουν καν εκδοθεί…