ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμεση επιτάχυνση των πλειστηριασμών ζητεί ο Γ. Στουρνάρας

Αμεση επιτάχυνση των πλειστηριασμών ζητεί ο Γ. Στουρνάρας

Να επιταχύνουν οι τράπεζες την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η λειτουργία της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ζήτησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, συντονίζοντας τη φωνή του με αυτές των θεσμών, οι οποίοι πιέζουν στην ίδια κατεύθυνση. Επίσης, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα οδηγούσε σε νέο κύκλο αβεβαιότητας.

Μιλώντας χθες στη 2η Ευρωαραβική Σύνοδο, ο κ. Στουρνάρας τόνισε την ανάγκη μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και σημείωσε: «Οι τράπεζες πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να μειώσουν τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού και ειδικότερα να επιταχύνουν την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για να επιταχυνθεί η μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα πρέπει να καταστεί πλήρως λειτουργική το ταχύτερο δυνατόν».

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων συνιστά, κατά τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, τη μία από τις τέσσερις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία. Οι άλλες είναι η μείωση της υψηλής και επίμονης μακροχρόνιας ανεργίας, οι επενδύσεις που παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και το ύψος του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι για να εξασφαλισθεί διατηρήσιμη ανάπτυξη, η οικονομική πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής 8 θέματα:

1. Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και αύξηση της εξωστρέφειας.

2. Υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων και βελτίωση της ποιότητας των θεσμών.

3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

4. Υιοθέτηση φιλικότερου μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής για την ανάπτυξη.

5. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

6. Aρση εμποδίων στις επενδύσεις «που ορθώνουν διάφορα μικρά ή μεγάλα οργανωμένα συμφέροντα και ομάδες, τα οποία επιδεινώνουν το επιχειρηματικό κλίμα και εμποδίζουν την υλοποίηση νέων επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη εγκριθεί».

7. Προαγωγή της καινοτομίας και αποτελεσματικότερη χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

8. Αντιμετώπιση του πολύ υψηλού δημόσιου χρέους.

Ο κ. Στουρνάρας είπε ότι έχουμε ακόμη δρόμο για να μπορέσει η Ελλάδα να αντλήσει χρηματοδότηση από τις αγορές με διατηρήσιμους όρους. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει αφενός να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση και αφετέρου να εξειδικεύσουν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος οι Eυρωπαίοι δανειστές.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι η τράπεζα προβλέπει για το 2017 ρυθμό ανάπτυξης 1,7%, έναντι πρόβλεψης της κυβέρνησης και της Κομισιόν για 1,6%.