ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού στο Taxisnet

Δήλωση του επαγγελματικού λογαριασμού στο Taxisnet

Υποχρεούνται να δηλώσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό στο Taxisnet οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν εγκαταστήσει POS. Με αυτό τον τρόπο εκτιμούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι θα περιορισθεί αισθητά η φοροδιαφυγή, ενώ θα «κλείσουν» και τα παράθυρα σύνδεσης των POS με τραπεζικούς λογαριασμούς σε Βουλγαρία ή άλλες χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με «πλαστικό χρήμα» και έχουν εγκαταστήσει POS, εφεξής θα πρέπει να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον επαγγελματικό τους λογαριασμό (έναν ή περισσότερους) κάνοντας χρήση των κωδικών του Taxisnet. Στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό οι υπόχρεοι επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου. Πάντως, για τη δήλωση του λογαριασμού δεν ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

H είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) μέσω του Taxisnet με τα διαπιστευτήρια που διαθέτει για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Κατά την πρόσβαση, επιβεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι επιχείρηση ή επιτηδευματίας.

Στην αρχική σελίδα ο χρήστης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

• Διαχείριση επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού – ΕΤΛ.

• Ιστορικό μεταβολών.

Λοταρία

Στο μεταξύ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραληφθούν από το υπουργείο Οικονομικών οι συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι μέσω καρτών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί και η πρώτη κλήρωση που θα «μοιράσει» 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα με τις συναλλαγές που πραγματοποιεί κάθε φορολογούμενος κάθε μήνα, θα λαμβάνει και αντίστοιχους λαχνούς. Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών του φορολογουμένου με ηλεκτρονικό μέσο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κάποιος πραγματοποίησε συναλλαγές ύψους 100 ευρώ θα λάβει 100 λαχνούς. Εάν οι συναλλαγές του ανέρχονται στο ποσό των 500 ευρώ θα λάβει 300 λαχνούς συνολικά. Ειδικότερα:

• Για συνολικό άθροισμα μέχρι 100 ευρώ, 1 λαχνός για κάθε 1 ευρώ.

• Για τα επόμενα 400 ευρώ, δηλαδή συνολικό άθροισμα από 101 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, 1 λαχνός για κάθε 2 ευρώ.

• Για τα επόμενα 500 ευρώ, δηλαδή συνολικό άθροισμα από 501 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, 1 λαχνός για κάθε 3 ευρώ.

• Για το υπερβάλλον ποσό, δηλαδή συνολικό άθροισμα πάνω από 1.001, ένας λαχνός για κάθε τέσσερα ευρώ.

Δηλαδή για συναλλαγές 1.500 ευρώ ο φορολογούμενος θα λάβει 591 λαχνούς.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται πριν από την κλήρωση για τους λαχνούς που έχουν συγκεντρώσει μέσω της διαθέσιμης εφαρμογής για πιστοποιημένους χρήστες στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, www.aade.gr. Και στην περίπτωση που κερδίζουν θα ενημερώνονται με emails.