ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κυβέρνηση μοιράζει 1,4 δισ. ψαλιδίζοντας τις επενδύσεις

Η κυβέρνηση μοιράζει 1,4 δισ. ψαλιδίζοντας τις επενδύσεις

Οι επενδύσεις γίνονται θυσία στη βελτίωση του κοινωνικού προφίλ της κυβέρνησης. Την ώρα που μοιράζει 1,4 δισ. ευρώ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι, με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, «παγωμένο».

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μειωμένο κατά 1,087 δισ. ευρώ, καθώς θα έπρεπε ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 3,06 δισ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει 1,97 δισ.

Αν και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρεται ότι ο στόχος στο τέλος του έτους θα επιτευχθεί (6,75 δισ. ευρώ), ωστόσο, το ίδιο είχαν ισχυρισθεί και τον προηγούμενο χρόνο και τελικά το ΠΔΕ θυσιάστηκε για τη διανομή μερίσματος ύψους 615 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, το προηγούμενο έτος το ΠΔΕ ήταν μειωμένο κατά 460 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με τα 2/3 του κοινωνικού μερίσματος του 2016. Η συγκράτηση γενικότερα των δαπανών είχε ως αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού να διαμορφωθεί στα 5,355 δισ. ευρώ έναντι στόχου 5,239 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

• Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 40,597 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 2,842 δισ. ευρώ ή 6,5% έναντι του στόχου.

• Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς τις εισροές εσόδων από Ε.Ε.) ανήλθαν σε 39,268 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,265 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, απόκλιση από τον στόχο οφείλεται κυρίως:

• Στις αυξημένες επιστροφές εσόδων, οι οποίες (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,492 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,964 δισ. ευρώ και

• Στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 εκατ. ευρώ), από τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί για τον μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Εκτός από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, υστέρηση καταγράφεται και στα φορολογικά έσοδα εξαιτίας της αδυναμίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα προστέθηκαν στη λίστα των οφειλετών του δημοσίου 410.000 φορολογούμενοι.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν στα 40,428 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 2,940 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 38,449 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,852 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων κατά 101 εκατ. ευρώ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης κατά 157 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 159 εκατ. ευρώ, η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 73 εκατ. ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κατά 51 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα για τον μήνα Οκτώβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,074 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 622 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,872 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 256 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.