ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις το 2,4% των νέων βρήκε δουλειά με τη βοήθεια του ΟΑΕΔ

Μόλις το 2,4% των νέων βρήκε δουλειά με τη βοήθεια του ΟΑΕΔ

Μία από τις πλέον δραματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η μαζική μετανάστευση των νέων ηλικίας 15-34 ετών αλλά και η αναποτελεσματικότητα του ΟΑΕΔ στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία στη χώρα μας, καταγράφεται στην ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τη θέση των νέων στην αγορά εργασίας.

Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα με την έρευνα εργατικού δυναμικού κατά το β΄ τρίμηνο του 2016, σε άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών και τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της κατάστασης που κυριαρχεί στην Ελλάδα της κρίσης: το ποσοστό των ατόμων που είχαν υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ ή κάποιο άλλο δημόσιο οργανισμό για να βρουν εργασία ήταν μόλις 2,4%. Τα περισσότερα άτομα βρήκαν εργασία μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών. Προκειμένου, δε, να βρουν μια διέξοδο από την ανεργία, περισσότεροι από τους μισούς νέους δήλωσαν δήλωσαν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας.

Αναλυτικά, ο κύριος τρόπος εύρεσης εργασίας είναι μέσω συγγενών, φίλων ή γνωστών (39,9%). Ακολουθεί η επαφή με τον εργοδότη (18%), είτε από πρωτοβουλία του απασχολουμένου είτε του εργοδότη. Οι αγγελίες έχουν μικρότερο ρόλο στην εύρεση εργασίας (14,5%), ενώ ο ΟΑΕΔ εμφανίζεται με πολύ μικρό ποσοστό (2,4%).

Είναι, μάλιστα, ενδεικτικό ότι η εύρεση εργασίας μέσω συγγενών, φίλων και γνωστών δηλώνεται συχνότερα από τα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο των κατασκευών και στον πρωτογενή τομέα, καθώς και από τα άτομα που ασκούν στοιχειώδη επαγγέλματα (ανειδίκευτοι εργάτες). Αντίστοιχα, οι αγγελίες εμφανίζονται λιγότερο στις παραπάνω κατηγορίες και χρησιμοποιούνται πιο συχνά από νέους σε υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Ειδικά στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης, η εύρεση εργασίας μέσω ΟΑΕΔ ή μέσω παρόχου εκπαίδευσης και κατάρτισης εμφανίζει πολύ υψηλότερα ποσοστά από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.

Συνολικά, το 63,2% των απασχολουμένων νέων πιστεύει ότι η εκπαίδευση που έχει ολοκληρώσει το βοηθάει σε μεγάλο ή σε κάποιο βαθμό στην εκτέλεση των καθηκόντων της τρέχουσας εργασίας του. Οσο μάλιστα μεγαλώνει η ηλικία και αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο η χρησιμότητα των σπουδών αναφέρεται περισσότερο. Αντίθετα, η εκπαίδευση δεν βοηθά σημαντικά τα άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους αλλοδαπούς και τους νέους που εργάζονται στον πρωτογενή τομέα ή ασκούν στοιχειώδη επαγγέλματα.

Ως σπουδές με τη μεγαλύτερη χρησιμότητα ξεχωρίζουν οι επιστήμες της εκπαίδευσης και οι φυσικές – μαθηματικές και ακολουθούν η οργάνωση – διοίκηση επιχειρήσεων και οι λοιπές υπηρεσίες (προσωπική φροντίδα, εστίαση, ασφάλεια, μεταφορές κ.λπ.). Περισσότεροι από έναν στους δύο νέους (54,1% των ανέργων και το 42,8% των μη ενεργών) δηλώνουν διατεθειμένοι να αλλάξουν τόπο κατοικίας, προκειμένου να αναλάβουν εργασία. Για τους περισσότερους ανέργους, αυτή η αλλαγή αφορά σε μετακίνηση μόνο εντός της Ελλάδας (28,6%), ενώ λιγότεροι (15,6%) είναι διατεθειμένοι να μετακινηθούν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ακόμα λιγότεροι (9,9%) να μετακινηθούν ακόμα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Μεγαλύτερη διάθεση αλλαγής τόπου κατοικίας, όσο και διάθεση ανάληψης εργασίας με χρόνο μετακίνησης περισσότερο από 1 ώρα, δείχνουν οι άνδρες, τα άτομα ηλικίας 20-24 ετών και τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση.