ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για διανομή του κοινωνικού μερίσματος για το 2017 παρουσίασε η κυβέρνηση υπογραμμίζοντας αναλυτικά τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και λοιπά κριτήρια για την εφάπαξ καταβολή του μερίσματος, όπως για παράδειγμα η ασφάλιση, υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ.

Στο επίσημο έγγραφο η κυβέρνηση αναφέρει, μεταξύ άλλων:

– τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση,

– τον τρόπο υπολογισμού,

– το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων,

– τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία,

– τον χρόνο και τρόπο καταβολής, 

– τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών, περιουσιακών και των λοιπών κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου ν. 4501/2017 (Α ́178).

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος-1

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους διανομής:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/