ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα και τι ποσό θα λάβουν

Ποιοι δικαιούνται κοινωνικό μέρισμα και τι ποσό θα λάβουν

Τρία εισοδηματικά όρια, τα οποία αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα άτομα που απαρτίζουν το ωφελούμενο νοικοκυριό και μία σειρά επιπλέον κριτηρίων, όπως η ασφάλιση, ο τόπος διαμονής και η περιουσία, καθορίζουν το ύψος του κοινωνικού μερίσματος, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες. Στόχος της κυβέρνησης είναι το μέρισμα να δοθεί στα 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά έως το τέλος του έτους, μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων στην ειδική ιστοσελίδα www.koinonikomerisma.gr, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους μεγάλης ηλικίας συνταξιούχους ή δικαιούχους επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων, που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ωφελούμενα δύναται να είναι νοικοκυριά, μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα, ενώ συμπεριλαμβάνονται και τα φιλοξενούμενα άτομα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του 2016, τα οποία δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρούνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα οικογένεια.

Στους δικαιούχους συγκαταλέγονται επίσης, όσοι ζουν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν σε αυτούς.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη του νοικοκυριού στους δικαιούχους, όπως και για το ύψος του δικαιούμενου μερίσματος, θα είναι το φορολογητέο εισόδημα όλων των μελών τους, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2016, προ φόρων και μετά εισφορών, πραγματικό ή τεκμαρτό. Στο συνολικό εισόδημα συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Ειδικά για όσους έχουν συμπληρώσει στις 31 Οκτωβρίου τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2017, δεν θα ληφθεί υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ.

Το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ, για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους.

Ετσι, για παράδειγμα στα μονοπρόσωπα νοικοκυριά το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ. Νοικοκυριό με 4 ενήλικα μέλη και συνολικό εισόδημα 16.200 ευρώ θα λάβει μέρισμα 875 ευρώ. Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί και συνολικό εισόδημα 12.200 ευρώ θα λάβει μέρισμα 612,5 ευρώ, ενώ ζευγάρι τρίτεκνων και συνολικό εισόδημα 20.000 θα λάβει μέρισμα 562,5 ευρώ.

Τα υπόλοιπα κριτήρια που ισχύουν σωρευτικά, αφορούν την ακίνητη περιουσία (η φορολογητέα αξία της να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και συνολικά τις 180.000 ευρώ), τις καταθέσεις (9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος, ποσό πολλαπλασιαζόμενο για κάθε προστιθέμενο μέλος), τη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη (πρέπει να προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις) και την υποχρέωση ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο στην Ελλάδα για τουλάχιστον ένα μήνα.

Βέβαια, όπως επισημαίνουν νομικοί και φοροτεχνικοί, πρέπει να διευκρινιστεί εάν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια και λόγω ΙΚΑ εμφανίζονται να έχουν 21-23 ένσημα τον μήνα και όχι 25 τον μήνα, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του στην πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet αλλά και του ΑΜΚΑ.

Προσοχή, στην περίπτωση που υπάρχουν φιλοξενούμενα μέλη, θα απαιτηθεί η συναίνεσή τους ώστε να χρησιμοποιηθούν τα φορολογικά και ασφαλιστικά τους στοιχεία.

Επίσης, απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όπου διαπιστωθούν λάθη, ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα διόρθωσης, ενώ μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, θα ενημερωθεί αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της, καθώς και για το ύψος της παροχής.

Ειδική μέριμνα, με καταβολή του μερίσματος στο σπίτι, ισχύει κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές ομάδες δικαιούχων και αναλυτικά όσοι πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

• Είναι συνταξιούχοι ή λαμβάνουν το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

• Είναι ηλικίας 70 ετών και άνω.

• Δεν υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.

• Δεν είναι οι ίδιοι φιλοξενούμενοι.