ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση καταθέσεων νοικοκυριών, επιχειρήσεων κατά 1 δισ. τον Οκτώβριο

Αύξηση καταθέσεων νοικοκυριών, επιχειρήσεων κατά 1 δισ. τον Οκτώβριο

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν οι καταθέσεις τον Οκτώβριο, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου στα 123,68 δισ. ευρώ έναντι 122,58 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η βελτίωση οφείλεται στην κατά 452 εκατ. ευρώ αύξηση των καταθέσεων για τις επιχειρήσεις, ενώ κατά 585 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων ανήλθαν τον Οκτώβριο στα 22,34 δισ. ευρώ (από 21,88 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο), ενώ των νοικοκυριών στα 101,34 εκατ. ευρώ (από 100,7 εκατ. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο). Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης σημείωσαν μεγάλη αύξηση κατά 2,68 δισ. ευρώ και ανήλθαν στα 13,26 δισ. ευρώ. Ετσι, το σύνολο των καταθέσεων της εγχώριας οικονομίας ανήλθε στα 136,95 δισ. ευρώ έναντι 133,2 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου και 133,1 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της οικονομίας, τον περασμένο Οκτώβριο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας διατηρήθηκε αμετάβλητος στο -1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 540 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 552 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην ενίσχυση του δανεισμού του Δημοσίου. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -0,9% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 614 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2017, ήταν αρνητική κατά 351 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 113 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,2% από 0,4% τον Σεπτέμβριο. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 65 εκατ. ευρώ, έναντι +13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 197 εκατ. ευρώ έναντι -133 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -2,3% από -2,2% τον προηγούμενο μήνα.