ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλύτεροι των στόχων οι ρυθμοί μείωσης των μή εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων

kalyteroi-ton-stochon-oi-rythmoi-meiosis-ton-mi-exypiretoymenon-anoigmaton-kai-daneion-2221596

Καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους αναθεωρημένους στόχους σημείωσαν οι τράπεζες ως προς τη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2017, τα NPEs άγγιξαν τα 99,14 δισ. ευρώ και τα NPLs τα 70,24 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους για το ύψος και των δύο δεικτών καθώς αυτοί είναι χαμηλότεροι κατά 0,8% (796 εκατ. ευρώ) και 0,1% (89 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα από τους αρχικούς.

Αναφορικά με τους βασικότερους στόχους και δείκτες απόδοσης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, για την περίοδο Ιουνίου 2016 – Δεκεμβρίου 2019 , καταγράφονται τα εξής:

-Οι τράπεζες σκοπεύουν να επισπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό. Συγκεκριμένα στοχεύουν σε επιπλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11.6 δισ. ευρώ συνολικές πωλήσεις στην περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019.
-Οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τα ποσά των διαγραφών κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΤτΕ, οι τράπεζες πραγματοποίησαν συντηρητικότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις καθαρές εισροές NPEs σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή στοιχείων.
Η εισροή νέων NPEs για την περίοδο Ιουνίου 2017 – Δεκεμβρίου 2019 αυξάνεται κατά 1,2 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα η αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curing) μειώνεται κατά 2,5 δισ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι οι τράπεζες ενσωμάτωσαν στα μοντέλα τους χειρότερες μακροοικονομικές υποθέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη υποβολή (ρυθμός αύξησης ΑΕΠ, διαθέσιμο εισόδημα), οι οποίες επηρέασαν τον ρυθμό εκ νέου αθέτησης (re-default rate), καθώς και τις καθαρές εισροές NPEs. Η χαμηλότερη αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων σχετίζεται σε ένα βαθμό και με τα υψηλότερα ποσά πωλήσεων και διαγραφών.

Από την έκθεση της ΤτΕ  προκύπτει επίσης:

* Με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) αγγίζει τα 100,4 δισ. ευρώ, ποσό που συνιστά σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, μείωση κατά 7,6% ή 8,2 δισ. ευρώ.

* Ο τριμηνιαίος δείκτης αθέτησης (default rate) μειώθηκε για πρώτη φορά εντός του 2017, αγγίζοντας το 2%, ξεπερνώντας όμως και πάλι τον ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate).

* Οι πωλήσεις δανείων αντίστοιχα ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αγγίζοντας το 1,8 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο. Οι σημαντικότερες εισροές NPEs παρατηρήθηκαν και αυτή την περίοδο στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.

* Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, ο δείκτης NPEs άγγιζε το 43,3% για το στεγαστικό, το 53,2% για το καταναλωτικό και το 43,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.