ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατασχέσεις με αυτόματες διαδικασίες από τον Μεγάλο Αδελφό της εφορίας

katascheseis-me-aytomates-diadikasies-apo-ton-megalo-adelfo-tis-eforias-2222128

Σφίγγει ο κλοιός για 3,85 εκατομμύρια οφειλέτες που χρωστούν συνολικά 95 δισ. ευρώ στην εφορία αλλά και γενικότερα για όλους τους φορολογουμένους, καθώς αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες των κατασχέσεων ενώ ταυτόχρονα η φορολογική διοίκηση θα ενημερώνεται αμέσως μόλις μια οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Συγκεκριμένα, η φορολογική αρχή θα έχει πλήρη εικόνα για τις πληρωμές, τις ρυθμίσεις ή τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών θα ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και αυτεπάγγελτοι συμψηφισμοί. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα κατασχετήρια θα εκδίδονται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενώ ο ελεγκτικός μηχανισμός θα γνωρίζει επ’ ακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία όλων των οφειλετών.

Από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα ακίνητα που διαθέτουν μέχρι και τους λογαριασμούς που τυχόν διατηρούν στο εξωτερικό, ακόμα και αν συμμετέχουν σε κάποια αλλοδαπή εταιρεία ως μέτοχοι. Το σύστημα θα λειτουργεί ως ο Μεγάλος Αδελφός που θα παρακολουθεί μέσω διασύνδεσης με όλες τις άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου (κτηματολόγιο, «Εργάνη», τράπεζες, Χρηματιστήριο, ΓΕΜΗ κ.ά.) και με τον «Τειρεσία» την οικονομική καθημερινότητα των οφειλετών του Δημοσίου.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι έτοιμο το 2020 και ήδη προκηρύχθηκε διαγωνισμός από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 768.051 ευρώ.

Το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών θα περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση οφειλετών.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών, η εφαρμογή θα παρουσιάζει στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας φορολογουμένου και πιθανής διασύνδεσης με το σύστημα «Τειρεσίας» ώστε να συνεκτιμηθεί στη διαδικασία διαμόρφωσης τάσης για ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές.

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τους χρήστες στην πρόσβαση, διαχείριση, επεξεργασία και απεικόνιση οφειλών και οφειλετών και των σχέσεων αυτών, ανεξαρτήτως της νομικής βάσης της οφειλής (εγγύησης, συνυποχρέωσης κ.λπ.).

• Συμψηφισμοί και ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δανειστής της φορολογικής και τελωνειακής αρχής, το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συμψηφίζει ολικά ή μερικά το ποσό.

Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση μέσω συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις.

Η εφαρμογή αφορά τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης και αποστολής μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές τόσο κατά το στάδιο πριν από την προθεσμία καταβολής τους (ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις και επιδόσεις), προκειμένου, αφενός, να επιδοθούν στους φορολογουμένους και, αφετέρου, να ενημερωθούν για τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Λήψη μέτρων είσπραξης.

H εφαρμογή αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης μέτρων, μετά την εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στη βάση του συστήματος όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, αφού εξαιρεθούν οι υποθέσεις (οφειλές/οφειλέτες) στις οποίες απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Ενημέρωση φορολογουμένων.

H εφαρμογή αφορά τη δημιουργία προσωπικής θυρίδας στο σύστημα για κάθε φορολογούμενο, στην οποία θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του και τις επιστροφές του, καθώς και σε επιλεγμένες πληροφορίες που αφορούν την αντιμετώπισή τους (ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί, μέτρα που έχουν ληφθεί, συμψηφισμοί, πιστώσεις και ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί) από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Η εφαρμογή θα εμπεριέχει αναλυτικό ημερολόγιο υποχρεώσεων πληρωμής ανά φορολογούμενο και θα συνδέεται με την εφαρμογή ειδοποιήσεων, προκειμένου οι φορολογούμενοι να καθίστανται πλήρως ενήμεροι γι’ αυτές. Η εφαρμογή δύναται να υποστηρίζει επίσης μοντέλο προτεινόμενης βέλτιστης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου χρεών από την πλευρά του κάθε φορολογουμένου βάσει προβλέψεων με πολλαπλά κριτήρια ανάλυσης (πλήθος χρεών, ποσά χρεών, χρόνος δημιουργίας και λήξης χρεών, ύψος προσαυξήσεων κ.λπ.). Η θυρίδα αυτή θα είναι προσβάσιμη στον φορολογούμενο μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος προσωποποιημένης πληροφόρησης φορολογουμένων του Taxisnet.