ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρυθμίσεις για όσους μπήκαν στον ν. Κατσέλη

rythmiseis-gia-osoys-mpikan-ston-n-katseli-2222341

Με μπούσουλα τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, και οι οποίες καταλήγουν σε γενναία «κουρέματα» οφειλών, θα ρυθμίσουν οι τράπεζες τις εκκρεμείς υποθέσεις που λιμνάζουν στα δικαστήρια της χώρας, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις 170.000.

Ο διακανονισμός θα επιδιωχθεί να γίνει εξωδικαστικά και συγκεκριμένα προτού η υπόθεση φθάσει στο δικαστήριο, ενώ για πρώτη φορά οι τράπεζες θα δράσουν συλλογικά, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο δανεισμός αυτών που έχουν οφειλές σε περισσότερες από μία τράπεζα. Πρόκειται για την πλειονότητα των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Ειρηνοδικεία στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, στον οποίο προσφεύγουν κατά κύριο λόγο οφειλέτες με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια σε δύο ή περισσότερες τράπεζες. Η πρακτική αυτή, που συμφωνήθηκε από κοινού με τις τράπεζες, δεν έχει στόχο μόνο την επίσπευση των υποθέσεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.

Στοχεύει επίσης στην αποκάλυψη των στρατηγικών κακοπληρωτών. «Οσοι έχουν πραγματική διάθεση να ρυθμίσουν την οφειλή τους δεν θα έχουν λόγο να απορρίψουν την κοινή πρόταση που θα τους απευθύνουν οι τράπεζες», εξηγούν χαρακτηριστικά τραπεζικά στελέχη, ενώ «αντίθετα, αυτοί που δεν θα ανταποκριθούν στη συμβιβαστική πρόταση των τραπεζών, σημαίνει ότι τα κίνητρά τους είναι διαφορετικά».

Η εμπειρία που υπάρχει από τις 50.000 δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα ανεβάζει το ύψος του «κουρέματος» στο 60%-70% για οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, ενώ στο 30% υπολογίζεται το «κούρεμα» στις οφειλές από στεγαστικά δάνεια, με την προϋπόθεση πάντα ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία του οφειλέτη, την οποία ο δανειολήπτης θέλει να διασώσει. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία προκύπτει επίσης ότι τα δικαστήρια συνομολογούν σε «κούρεμα» όταν ο οφειλέτης δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ενώ βασική παράμετρος που κρίνει και το πόσο γενναιόδωρη μπορεί να είναι μια απόφαση, είναι οι εξασφαλίσεις που έχει ένα δάνειο.

Στην περίπτωση των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες και με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης δεν έχει ακίνητη περιουσία, η υποχρέωσή του εξαντλείται στο να πληρώνει για τρία χρόνια το ποσό που του αναλογεί και αφού συνεκτιμηθούν τα καθημερινά του έξοδα με βάση τις ανάγκες διαβίωσης, όπως έχουν προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ εάν τα εισοδήματά του δεν αρκούν για να διαβιοί και για να αποπληρώνει τους πιστωτές του, το δικαστήριο μπορεί να τον απαλλάξει από τα χρέη του.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι περιπτώσεις στις οποίες επιδικάζεται πλήρης άφεση αμαρτιών, δηλαδή πλήρη απαλλαγή από το χρέος τους, είναι λιγοστές και δεν ξεπερνούν το 0,5%-1%. Οι τράπεζες διαθέτουν πλέον μια επαρκή βάση με τα δεδομένα που προκύπτουν από τις αποφάσεις των δικαστηρίων και οι οποίες τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν ενιαίες λύσεις για τους δανειολήπτες. Για τον λόγο αυτό προχώρησαν στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας που θα προωθήσει τις κοινές υποθέσεις, ενεργοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Τον πρώτο λόγο στην εξεύρεση λύσης θα τον έχει ο βασικός πιστωτής, συνήθως η τράπεζα στην οποία ο δανειολήπτης έχει το στεγαστικό του δάνειο. Αυτός θα αναλαμβάνει να έρχεται σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες τράπεζες, αναζητώντας λύση κατά το πρότυπο των λύσεων που θα έπαιρνε ο οφειλέτης αν η υπόθεσή του έφτανε στο δικαστήριο.

Απαιτείται συνεργασία

Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση θα είναι η συνεργασία του δανειολήπτη, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται και από τη διάθεσή του να προσκομίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα που να πιστοποιούν την περιουσιακή και την εισοδηματική του κατάσταση. Η διαδικασία δεν θα διαφέρει από αυτήν που ακολουθείται στο δικαστήρια, τα οποία σύμφωνα με τα στοιχεία έχουν σκληρύνει τη στάση τους απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Κλείνουν τα «παράθυρα» για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές

Αναδρομικό επανυπολογισμό των τόκων που «παγώνουν» με την υποβολή της αίτησης στον νόμο Κατσέλη από τον οφειλέτη, σε περίπτωση που η προσφυγή του απορριφθεί από το δικαστήριο, προβλέπει μεταξύ άλλων το πλαίσιο των αλλαγών που θα θεσμοθετηθούν εντός του Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικές αλλαγές στον νόμο, που αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κυρίως αυτούς που σκοπίμως κάνουν αίτηση υπαγωγής στην προστασία του νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών, πρόκειται για το 30%-40% αυτών που κάνουν αίτηση για προστασία.

Ο νόμος σήμερα προβλέπει το «πάγωμα» του εκτοκισμού όλων των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες κατά τη στιγμή που ο δανειολήπτης θα κάνει την αίτηση της υπαγωγής στον νόμο και τον εκτοκισμό με το συμβατικό επιτόκιο των οφειλών από στεγαστικό δάνειο – χωρίς δηλαδή επιβάρυνση τόκων υπερημερίας. Ετσι αρκετοί είναι εκείνοι που κάνουν αίτηση υπαγωγής για να κερδίσουν χρόνο, απολαμβάνοντας άτοκη περίοδο χάριτος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, που μπορεί να απαιτήσει από 1 έως και 11 χρόνια. Η συμφωνία με τους θεσμούς στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης προβλέπει ότι σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το δικαστήριο, ο οφειλέτης θα υποχρεωθεί στην καταβολή των τόκων που αναλογούν στην οφειλή αναδρομικά, οι οποίοι θα επανυπολογιστούν με στόχο να αποτρέψει την κατάχρηση της προστασίας του νόμου, στην οποία ο οφειλέτης παροτρύνεται με τη συνδρομή δικηγόρων ή άλλων επιτήδειων. Μεταξύ των αλλαγών που θα θεσμοθετηθούν επίσης είναι:

• Το φιλτράρισμα των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά τη στιγμή της κατάθεσης του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο. Ο έλεγχος θα είναι ουσιαστικός και δεν θα περιορίζεται μόνο στην πληρότητα των εγγράφων αλλά θα αφορά και το κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια του νόμου, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

• Η άρση του τραπεζικού απορρήτου, που εξετάζεται να ισχύσει όχι μόνο για τις νέες αιτήσεις αλλά και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν. Για το θέμα, που εγείρει νομικές αμφισβητήσεις, έχει ζητηθεί ειδική γνωμοδότηση. Να σημειωθεί ότι η άρση του τραπεζικού απορρήτου έχει θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.

• Η άμεση απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι συνεπής στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελεί η συνδρομή λόγων που δικαιολογούν ανωτέρα βία, όπως π.χ. η πρόσφατη θεομηνία στη Μάνδρα Αττικής.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος οφειλέτης ζητήσει δύο αναβολές, πρακτική που υιοθετείται συχνά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ανανεώνοντας επί μακρόν την ασυλία του νόμου.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν προσέλθει στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής του. Ο νόμος θα δίνει περιθώριο 30 ημερών στον οφειλέτη να πάρει νέα δικάσιμο και αν δεν το κάνει θα θεωρείται ότι παραιτείται της προστασίας.

«Κούρεμα» έως 70%

Μεγάλο «κούρεμα» 60%-70% των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες και 30% των οφειλών από στεγαστικά δάνεια, κατά μέσο όρο, προβλέπουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων για όσους δικαιώνονται στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Οι περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από το χρέος είναι λιγοστές και δεν ξεπερνούν
το 0,5%-1%.

Οι μπαταχτσήδες

Το 30% έως 40% των αιτήσεων που υποβάλλονται στον νόμο Κατσέλη θεωρείται ότι προέρχεται από στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Στόχος να «παγώσουν»
τις οφειλές τους ή να κερδίσουν χρόνο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Εκδίκαση σε 11 έτη

Ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης ποικίλλει ανάλογα με το δικαστήριο. Πιο σύντομη είναι η εκδίκαση της προσφυγής σε Ειρηνοδικεία όπως αυτό της Αθήνας, που απαιτεί περίπου 6 μήνες. Στη Νίκαια, στη Νέα Ιωνία, στο Περιστέρι, στο Χαλάνδρι, απαιτούνται 2,5 χρόνια, στην Καλλιθέα 3,5, στις Αχαρνές 5,5 και στον Πειραιά 11 χρόνια.