ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ σε ιδιοκτήτες ακινήτων Δήμου Ψυχικού

epistrofi-enfia-kai-fap-se-idioktites-akiniton-dimoy-psychikoy-2222724

Στην επιστροφή  μέρους του ΕΝΦΙΑ και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας προχωρεί η εφορία στους ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Ψυχικού. Η επιστροφή είναι αποτέλεσμα της αναδρομικής μείωσης των αντικειμενικών αξιών στον συγκεκριμένο δήμο σε εφαρμογή αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι τιμές που είχε ορίσει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εφόσον από τη νέα εκκαθάριση προκύψει διαφορά ΦΑΠ φυσικών προσώπων ή και ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων για τα έτη 2010 και 2011, το ποσό αυτό επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες ή μπορεί και να συμψηφίζεται κατά περίπτωση. Ωστόσο, εφόσον προκύψει διαφορά ΦΑΠ φυσικών προσώπων ή και ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2012 και μετά, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στους φορολογουμένους, αλλά μόνο συμψηφίζεται με μελλοντικές οφειλές των υπόχρεων στον φόρο αυτό. Ειδικότερα και σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): Προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στα εκκαθαριστικά σημειώματα και στις πράξεις προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων, θα πραγματοποιηθεί κεντρικός μηχανογραφικός υπολογισμός των φόρων αυτών και θα εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογουμένων.  

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ): Η παραγραφή στη φορολογία αυτή ορίζεται κατά κανόνα στη δεκαετία. Προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στα εκκαθαριστικά σημειώματα και στις πράξεις προσδιορισμού του ΦΑΠ φυσικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί κεντρικός μηχανογραφικός υπολογισμός των φόρων αυτών και θα εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς των φορολογουμένων. Για τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης του ΦΑΠ νομικών προσώπων ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει στη ΔΟΥ, στην οποία είχε υποβληθεί η αρχική δήλωση, αίτηση επιστροφής φόρου ανά έτος, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου το οποίο αφορά η επιστροφή, όπως αυτός αναγραφόταν στην προηγούμενη δήλωση ΦΑΠ, συνοδευόμενη από τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Για τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης του ειδικού φόρου ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει στην εφορία, στην οποία είχε υποβληθεί η αρχική δήλωση, αίτηση επιστροφής φόρου ανά έτος, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου το οποίο αφορά η επιστροφή, όπως αυτός αναγραφόταν στην προηγούμενη δήλωση ΕΦΑ, συνοδευόμενη από τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.