ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη 1,5% αναμένει για φέτος η Εθνική Τράπεζα

anaptyxi-1-5-anamenei-gia-fetos-i-ethniki-trapeza-2223099

Στο 1,5% προσδιορίζει η Εθνική Τράπεζα την εκτίμησή της για την ανάπτυξη το 2017, οριακά χαμηλότερη σε σχέση με την επίσημη πρόβλεψη της κυβέρνησης για ανάπτυξη 1,6%.

Βασικός προσδιοριστικός παράγοντας που θα κρίνει και το επίπεδο της οικονομικής μεγέθυνσης το γ΄ τρίμηνο είναι η επιτάχυνση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η καθυστέρηση στην υλοποίηση του οποίου στέρησε εκταμιεύσεις της τάξης του 1,1% του τριμηνιαίου ΑΕΠ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η σταδιακή ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αναμένεται, μαζί με την επιτάχυνση της δημόσιας επενδυτικής δραστηριότητας, να δώσουν σημαντική ώθηση στον ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα, της τάξης του 2%, ή υψηλότερο, το δ΄ τρίμηνο του 2017.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% ετησίως το γ΄ τρίμηνο του 2017 επιβεβαιώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση ανάκαμψης ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία ύφεσης που διακόπηκε προσωρινά το 2014. Η εγχώρια ζήτηση ωστόσο έχασε δυναμική το γ΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τη σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε μηδενικό επίπεδο ύστερα από αύξηση 0,9% ετησίως το εξάμηνο του 2017, υπό το βάρος της αυξανόμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης σε ταμειακή βάση, αλλά και τη συρρίκνωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 8,5% σε ετήσια βάση την ίδια περίοδο, έναντι αύξησης 1% και 17% το β΄ και α΄ τρίμηνο του έτους αντίστοιχα.

Η συρρίκνωση αποδίδεται στην υστέρηση του ΠΔΕ, η επιτάχυνση του οποίου θα δώσει σημαντική ώθηση που θα προσεγγίσει το 3% το δ΄ τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ, τα στοιχεία της παραγωγής αποτυπώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αντανακλάται στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 1,7% ετησίως το γ΄ τρίμηνο –η καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας–, με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον τουρισμό να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις.