ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4.119 επιχειρήσεις απασχολούν 840.435 άτομα

4-119-epicheiriseis-apascholoyn-840-435-atoma-2224089

Λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται η πλειονότητα των εργαζομένων αποκαλύπτουν τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», ενώ εμφανής είναι και η έλλειψη δραστηριοποίησής τους σε τομείς υπηρεσιών που θεωρούνται διεθνώς εμπορεύσιμοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων, ήτοι 4.119 σε σύνολο 247.236, απασχολεί το 44,4% των εργαζομένων (840.435 άτομα). Μάλιστα, το 1/4 των εργαζομένων (25,7% ή 489.741 άτομα) απασχολείται σε 584 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 0,236% του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, 218.961, ή το 88,56% απασχολεί από 1 έως 10 εργαζομένους, ενώ υπάρχει κι ένα 9,81% ή 24.274 επιχειρήσεις που απασχολούν ή κάθε μία από 11 έως 50 εργαζομένους. Από 251 έως 1.000 εργαζομένους απασχολεί μόλις το 0,216% των εγχώριων επιχειρήσεων, ενώ μόλις 20 επιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν η κάθε μία περισσότερους από 3.000 εργαζομένους…

Αλλά και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι (249.351 ή 13,33%) απασχολούνται στο λιανικό εμπόριο. Ακολουθεί ο κλάδος της εστίασης, όπου 201.714 εργαζόμενοι ή το 10,78% του συνόλου των μισθωτών στην Ελλάδα απασχολούνται σε αυτόν, ενώ άλλοι 189.835 εργαζόμενοι (ήτοι 10,15%) απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο. Στον αντίποδα, σε κλάδους με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα όπως η βιομηχανία τροφίμων και τα καταλύματα απασχολούνται το 4,77% και 3,53% των εργαζομένων, αντίστοιχα (ή 89.172 και 66.054 άτομα) και ακολουθεί η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων καθώς και μετάλλων, με πολύ μικρή όμως συμμετοχή στη συνολική απασχόληση, 0,55% και 0,30% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο περιφέρειας, οι περισσότερες επιχειρήσεις (113.587) εντοπίστηκαν στην Αττική και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (48.163) και η Κρήτη (20.077). Αντίστοιχα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταγράφηκαν στην Αττική (909.098 ή 49,64%) και έπονται η Κεντρική Μακεδονία (289.785 ή 15,82%) και η Κρήτη (104.562 ή 5,71%).

Σε σχέση με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι επικρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς ανέρχονται σε 142.227 και ακολουθούν οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), που αριθμούν 35.764, οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 20.776, οι ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) 12.963, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), οι οποίες ανέρχονται σε 7.013, καθώς και οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ που φθάνουν τις 4.072. Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι εντός του 2017 και μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους εταίρους, μέλη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, αυξήθηκαν οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), καθώς και οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, ενώ το 2016 οι ΙΚΕ ήταν 3.965 και οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ 2.260, το 2017 οι ΙΚΕ αυξήθηκαν σε 6.387 και οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ σε 3.297.

Να σημειωθεί ότι συνολικά στη χώρα δραστηριοποιούνται 247.239 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 244.499 ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, 374 στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 1.211 είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 878 Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ 277 είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βέβαια, οι εργαζόμενοι που εξετάζονται από το σύστημα «Εργάνη» είναι αυτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.