ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε Ιταλούς κόκκινα δάνεια 2 δισ. ευρώ 400 μικρομεσαίων

se-italoys-kokkina-daneia-2-dis-eyro-400-mikromesaion-2227432

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής προβληματικών δανείων στην Ιταλία, η doBank, θυγατρική της Fortress, θα αναλάβει τα κόκκινα δάνεια 400 περίπου ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν οφειλές ύψους 2 δισ. ευρώ σε δύο τουλάχιστον ελληνικές τράπεζες.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Εθνική τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με την ιταλική τράπεζα και η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μετά και την οριστικοποίηση του business plan και των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην κοινή διαχείριση της doBank. Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1,5 – 2 εκατ. ευρώ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή από τη γεωργία έως και τους τουρισμό.

Συνδετικός κρίκος όλων αυτών των περιπτώσεων είναι η έκθεσή τους σε δανεισμό σε δύο, τρεις ή ακόμα και τέσσερις τράπεζες, στοιχείο που δυσκολεύει πολύ τη συνεννόηση μεταξύ των πιστωτών για τη ρύθμιση των οφειλών.

se-italoys-kokkina-daneia-2-dis-eyro-400-mikromesaion0

Η doBank θα αναλάβει να συντονίσει τις προσπάθειες των τραπεζών και να έρθει σε επαφή με καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις ξεχωριστά, προκειμένου να δει συνολικά την έκθεσή τους στον τραπεζικό δανεισμό. Ενα τυροκομείο στη Βόρεια Ελλάδα, μια μονάδα παραγωγής κρέατος, μια μικρή μεταποιητική ή τουριστική μονάδα, που υποχρεώνεται σήμερα να συνομιλεί ξεχωριστά με καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με αμφίβολο συνήθως αποτέλεσμα κάθε φορά, θα αποτελέσει στόχο προσέγγισης από τον ιταλικό κολοσσό, που εξειδικεύεται στη διαχείριση προβληματικών δανείων.

Η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί από τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας διαχείρισης, έχει δάνεια σε καθυστέρηση ή εξυπηρετεί μέρος αυτών με δυσκολία και σε κάποιες περιπτώσεις επιλεκτικά. Η προσέγγισή τους από την doBank θα γίνει εξατομικευμένα, δηλαδή με επισκέψεις από ειδικά στελέχη που θα έχουν συγκεκριμένη αποστολή, την αντιμετώπιση δηλαδή του προβλήματος δανεισμού τους.

Η έκθεση των επιχειρήσεων σε πολλαπλό δανεισμό προϋποθέτει συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος και μέχρι σήμερα οι τράπεζες αντιμετώπιζαν αποσπασματικά το θέμα. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια κοινής διαχείρισης ξεκίνησε μόλις πρόσφατα μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, που θέτει ωστόσο συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια για την ένταξη μιας επιχείρισης στην πλατφόρμα. Ενα από αυτά είναι το κριτήριο της βιωσιμότητας με βάση συγκεκριμένους δείκτες που αξιολογούνται κατά την υποβολή της αίτησης, θέτοντας εκτός πλατφόρμας μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να καταστούν βιώσιμες. Η doBank, μέλος του χρηματοοικονομικού ομίλου της Fortress, αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή κόκκινων δανείων στην Ιταλία και με δεδομένο ότι διαθέτει και η ίδια τραπεζική άδεια μπορεί να συμμετάσχει στην αναχρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων όπου κριθεί αναγκαίο. Μετά την εξαγορά της Italfondiario το 2016, η λογιστική αξία των υπό διαχείριση δανείων της doBank στην Ιταλία εκτοξεύθηκε από τα 2,5 δισ. ευρώ στα 81 δισ. ευρώ με βάση στοιχεία του 2016. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων της ιταλικής αγοράς.