ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα για τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας

nea-metra-gia-tis-dimoprasies-ilektrikis-energeias-2227499

Θωράκιση του εργαλείου των δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) ως προς την αποτελεσματικότητα του στόχου σταδιακής μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ στη λιανική αγορά επιχειρεί το υπουργείο Ενέργειας μέσω της τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα. Στόχος είναι η διασφάλιση κατά το δυνατόν της διάθεσης του προϊόντος των δημοπρασιών στην εγχώρια αγορά και η αποτροπή των εξαγωγών, πρακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολούθησαν πολλοί ιδιώτες πάροχοι το προηγούμενο διάστημα, αξιοποιώντας ουσιαστικά τις δημοπρασίες για την αύξηση των περιθωρίων κερδών τους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο για τη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Το business plan θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, ετήσιο σχέδιο διείσδυσης με τριμηνιαίους στόχους στη λιανική αγορά, με χρήση προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΛΑΓΗΕ τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και θα αξιολογείται από τον ίδιο. Οσοι έχουν λάβει ήδη μέρος σε δημοπρασίες θα δηλώνουν στον ΛΑΓΗΕ τα μερίδια που διαθέτουν στη λιανική αγορά. Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι τυχόν πλεονάσματα ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που θα πρέπει να δημοπρατηθούν λόγω απόκλισης των ενδιάμεσων στόχων μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ θα διατίθενται κατά το ήμισυ στις δύο δημοπρασίες που θα ακολουθήσουν την εξαμηνιαία παρακολούθηση των στόχων και όχι σε μία δημοπρασία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με τη ρύθμιση αυτή, αποφεύγεται η διάθεση μεγάλων ποσοτήτων σε μία δημοπρασία και επιτυγχάνεται μεγαλύτερος ανταγωνισμός, αφού η συμμετοχή σε μεγάλες δημοπρασίες προϋποθέτει και υψηλές εγγυήσεις από τους συμμετέχοντες.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις, πάντως, δεν επαρκούν από μόνες τους να ανατρέψουν την αναποτελεσματικότητα των ΝΟΜΕ, όπως καταγράφεται στην πράξη, και είναι κοινή η εκτίμηση στην αγορά ότι η προβλεπόμενη από το νέο μνημόνιο αξιολόγησή τους θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη λήψη πρόσθετων μέτρων. Από τον Νοέμβριο του 2017 τα μερίδια της ΔΕΗ στη λιανική αγορά άρχισαν να κινούνται αντίστροφα με τους στόχους που έχουν τεθεί, τάση που, σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, συνεχίστηκε και τον Δεκέμβριο, καθώς η δεσπόζουσα εταιρεία αύξησε το μερίδιό της κατά μία ποσοστιαία μονάδα περίπου ως αποτέλεσμα της επιστροφής περί των 70.000 καταναλωτών που είχαν μετακινηθεί σε ιδιώτες παρόχους. Ετσι, το συνολικό μερίδιο της ΔΕΗ στο τέλος του 2017 διαμορφώνεται στο 85,4% έναντι 84,21% τον Νοέμβριο και δεσμευτικού μνημονιακού στόχου στο 75,24%, δηλαδή απόκλιση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες περίπου. Αυτό σημαίνει ότι το 2018, πέραν του 19% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής της παραγωγής που θα πρέπει να διαθέσει σε τρίτους μέσω των δημοπρασιών, η ΔΕΗ θα υποχρεωθεί να παραχωρήσει και επιπλέον ποσότητες 10% λόγω της απόκλισης από τον στόχο κατά περισσότερο από 2%, όπως προβλέπει η συμφωνία με τους πιστωτές. Το 19% που θα δημοπρατηθεί το 2018 αντιστοιχεί σε 1.126 MW, τα οποία θα διατεθούν σε τέσσερις δημοπρασίες που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου (215 μεγαβατώρες ανά ώρα), 18 Απριλίου (190 μεγαβατώρες ανά ώρα), 18 Ιουλίου (190 μεγαβατώρες ανά ώρα) και 17 Οκτωβρίου (531 μεγαβατώρες ανά ώρα).

Η αξιολόγηση των ΝΟΜΕ στη βάση της επίτευξης του στόχου μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο, θα πρέπει να γίνει μέσα στον Φεβρουάριο του 2018. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με το μνημόνιο, θα λάβει επίσης υπόψη της την εισαγωγή της μελλοντικής αγοράς (target model), καθώς και τα διαρθρωτικά μέτρα για τον λιγνίτη, αλλά και την πιθανή ανάγκη «να υιοθετηθούν πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας την πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ.