ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει το πρόγραμμα επιδότησης «πρώτης πρόσληψης»

17s7oaed
oaed2--2

Αρχίζει σήμερα στις 11 το πρωί η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα».

Επί της ουσίας, το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή επιχορήγησης σε αυτοαπασχολούμενους νέους και σε επιχειρήσεις όπου συμμετέχουν νέοι έως 35 ετών, που δεν απασχολούν ούτε είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, με στόχο την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Από το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ μπορούν να ωφεληθούν όσοι είναι άνεργοι 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 18 μήνες για τη διαδικασία πρόσληψης ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και ένα χρόνο (12 μήνες) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Βασικοί δικαιούχοι του παραπάνω προγράμματος είναι ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν προσωπικό.

Επίσης, δικαιούχοι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι και οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό. Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμετέχουν νέοι ηλικίας ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά). Το πρόγραμμα αφορά και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δεν απασχολούν ούτε τώρα αλλά ούτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το παρελθόν προσωπικό, και στις οποίες νέοι ηλικίας έως 35 ετών κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα για το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων, με την προϋπόθεση ότι θα προσλάβει ταυτοχρόνως το προσωπικό.