ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά η αίτηση για προσωρινή σύνταξη

ilektronika-i-aitisi-gia-prosorini-syntaxi-2229527

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται η αίτηση για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Αυτή προβλέπει ότι όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να λάβουν σε ένα δίμηνο ως προσωρινή παροχή το 80% της εκτιμηθείσας οριστικής τους σύνταξης. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης από 13/05/2016 και μετά.

Ωστόσο, όσοι έχουν καταθέσει αίτηση πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, θα λάβουν ως προσωρινή το 50% των αποδοχών των τελευταίων 12 μηνών ασφάλισης πριν από την αίτηση, χωρίς ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Επίσης, η εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα να λάβουν προσωρινή σύνταξη χηρείας με το ελάχιστο πλαφόν των 360 ευρώ και χήρες που λαμβάνουν ήδη προσωρινή με τον νόμο Κατρούγκαλου, με την προϋπόθεση να γίνει η αίτηση ηλεκτρονικά. Η προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται και σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης αλλά και σε περιπτώσεις εμπλοκής πλασματικού χρόνου, αρκεί να εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης ανεξάρτητα από το εάν η εξαγορά γίνει τμηματικά με παρακράτηση από τη σύνταξη.

Επίσης, η προθεσμία για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόδοσης της προσωρινής σύνταξης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των έντυπων δικαιολογητικών ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών εφόσον πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης. Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης και λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Η απόφαση για έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος δεν υπόκειται σε προσφυγή.

Σημειώνεται επίσης ότι η προσωρινή συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι ανακριβή με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα (αχρεωστήτως) καταβληθέντα ποσά πρέπει να επιστραφούν και αναζητούνται από τον ΕΦΚΑ.