ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψαλίδι» 800 εκατ. στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων το 2017

s22_2501proypologismos
ypoikonom2--2

Tη δραστική συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του οποίου οι δαπάνες εμφάνισαν υστέρηση κατά 800 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, επιβεβαίωσαν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Η υστέρηση, την ώρα που η οικονομία έχει ανάγκη κάθε βοήθειας για να ενισχύσει την πορεία ανάκαμψης, ήταν ιδιαίτερα έντονη στο συγχρηματοδοτούμενο με την Ε.Ε. σκέλος του ΠΔΕ, του οποίου οι δαπάνες ήταν χαμηλότερες κατά 1,127 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Αντίθετα, οι δαπάνες του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ ήταν αυξημένες κατά 327 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα συνολικά οι δημόσιες επενδυτικές δαπάνες να εμφανίζουν την υστέρηση των 800 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του 2017 (1,6% κατά την κυβέρνηση, 1,3% κατά το ΙΟΒΕ) διαμορφώθηκε πολύ χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό του 2017 (2,7%).

Ο προϋπολογισμός έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 1,941 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 877 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπήρξε υπέρβαση του στόχου κατά 1,064 δισ. ευρώ, μετά τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. Σημειώνεται ότι η σύγκριση γίνεται με τους αναθεωρημένους στόχους, που ετέθησαν με τον προϋπολογισμό του 2018, έπειτα από δραστική περικοπή των αρχικών εκτιμήσεων για έσοδα και δαπάνες.

Η υπέρβαση αυτή του 1,064 δισ. ευρώ, εφόσον επιβεβαιωθεί από τη Eurostat τον Απρίλιο, θα ενισχύσει προφανώς το «μαξιλάρι ασφαλείας» που δημιουργείται, ενόψει του τέλους του μνημονίου και του δανεισμού της χώρας αποκλειστικά από τις αγορές.

Στο σκέλος των εσόδων, υπήρξε υστέρηση στον κρατικό προϋπολογισμό κατά 719 εκατ. ευρώ, καθώς η μη εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ είχε την αντανάκλασή της και στα έσοδα από την Ε.Ε. Ετσι, οι εισροές από Ε.Ε. ήταν μειωμένες κατά 1,213 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ τα ίδια έσοδα του ΠΔΕ ήταν αυξημένα κατά 236 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα συνολικά τα έσοδα του ΠΔΕ να εμφανίζουν υστέρηση κατά 978 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού, τα έσοδα ήταν υψηλότερα κατά 259 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, αν και στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων σημειώθηκε υστέρηση κατά 249 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, συνολικά σημειώθηκε μείωση κατά 1,575 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Εκτός από την υστέρηση κατά 800 εκατ. ευρώ των δαπανών του ΠΔΕ, μειωμένες κατά 775 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ήταν και οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 983 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες τόκων ήταν αυξημένες κατά 208 εκατ. ευρώ. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης κατά 101 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 59 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 93 εκατ. ευρώ.

Ως προς το κοινωνικό μέρισμα, η ανάλυση των στοιχείων του προϋπολογισμού δείχνει ότι δόθηκαν τελικά 775 εκατ. ευρώ, ελαφρώς πάνω από τα 720 εκατ. ευρώ που ανέφερε ο προϋπολογισμός του 2017. Ακόμη, 566 εκατ. ευρώ δόθηκαν για λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας. Αυτά αφορούν κυρίως την επιστροφή των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που είχαν εισπραχθεί αχρεωστήτως και τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας της ΔΕΗ (ώστε να μην επιβαρυνθούν αντίστοιχα τα τιμολόγια). Επίσης, για επίδομα θέρμανσης δόθηκαν 126 εκατ. ευρώ έναντι 112 εκατ. ευρώ, που ανέφερε ο προϋπολογισμός του 2018, καθώς την τελευταία στιγμή αυτό αυξήθηκε αναδρομικά, ενόψει της μείωσής του φέτος.